Skoči na glavno vsebino

Tek miru ima že častitljivo obeležje. Pretečena je bila že dolžina 15. ekvatorjev, kar je precej več kot pol milijona kilometrov in baklja, ki jo tekači nosijo je obiskala že več kot 150 držav. Tekače, ki so iz Goriške občine prejeli bakljo in z njo pretekli ajdovsko občino, ter jo predali Vipavcem, smo sprejeli tudi na naši šoli.

Časi, ko se nismo vojskovali vsaj v času, ko je gorel olimpijski ogenj so davno mimo. Vojna je postala pravilo in vsakdanjost; primitiven ostanek sporov naših prednikov, iz časov še preden so sestopili iz krošenj na trdna tla.

A na srečo kot vrsta poznamo tudi kakšno drugačno lastnost, ki močno izpodbija vsa sla po boju za vsako ceno in zmagi za vsako ceno. Antropologi so si pred kakšnim desetletjem ob obilici človeških in človečnjaških izkopanin, ob vsej sodobni tehnologiji in znanju iz različnih smeri zadali nalogo, da končno postavijo ločnico med človeškimi predniki in človekom. Naleteli so na izjemno visoko oviro: kaj vzeti za merilo človeškosti?

Pokončno držo? Količino možganske mase? Pobite in iztrebljene velike in nevarne zveri? Orodje, orožje, nakit in druge tehnične predmete? Uporabo ognja? Kopičenje hrane za zimo / sušo? Izdelava bivališč? Število amuletov za pasom in okrog vratu?

Naziva Homo sapiens (misleči človek) niso prinesle tehnične iznajdbe, moč in zmage ter pokončna postava, pač pa dokazi v izkopaninah o skrbi za nebogljene, nemočne, bolne in šibke. Kulture (danes jim prezirljivo rečemo plemena) ki to so gojila so bila miroljubna. Tudi nadnaravne sile, v katere so verovali, so bile navadno prijaznejše od tistih, katerih skupnosti so gojile kult nasilja.

Nehote se vprašam, kam rine naša civilizacija? Čemu dajemo osnovni pomen in koliko gojimo primitivnih vzgibov naših prednikov in koliko vlagamo v tiste dimenzije, ki so nas dvignile nad živalsko povprečje.

Potem pride ta plamenica teka miru. Za razliko od nekaterih ognjev dobrih želja in hotenj, ki gorijo le krajša časovna obdobja, ta gori 24 ur na dan, 365 dni v letu, leto za letom od konca prejšnjega stoletja v opomin: Če hočemo imeti mir, morata misel in delo za mir trajati brez ugašanja; tudi na naši šoli.

Peter Valič

Dostopnost