Vpis v 1. razred

Datum: 28. 1. 2021

Spoštovani starši!

Obveščamo Vas, da bo vpis otrok v 1. razred za šolsko leto 2021/22 na Osnovni šoli Dobravlje potekal:

od torka, 2. 2. do četrtka, 4. 2. 2021

ter v torek, 9. 2. 2021.

(več …)

Pouk na daljavo od 1. 2. 2021 in možnost nujnega varstva

Spoštovani starši, drage učenke in učenci.

Zaradi večjega števila obolelih s Covid-19 je naša Goriška regija žal še vedno opredeljena kot  črna regija. To pomeni, da bo za vse učence od 1. do 9. razreda pouk na daljavo potekal tudi v naslednjem tednu od 1. 2. do 5. 2. 2021.

Z novim vladnim odlokom pa je omogočeno nujno varstvo za učence od 1. do 3. razreda, katerih oba starša ali eden od staršev (če je samohranilec) sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture (energetike, prometa,  prehrane, preskrbe s pitno vodo, zdravstva, financ, varovanja okolja, informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov), v vzgoji in izobraževanju, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski in Policiji. Zaposlitev staršev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.

Starše, ki ste zaposleni v zgoraj navedenih dejavnostih in potrebujete nujno varstvo za vašega otroka, prosimo, da nas jutri najkasneje do 12.00 pokličite na številko 05 365 10 10 (tajništvo) in obvestite o vaših potrebah (ime in priimek otroka, razred, podružnica, čas prihoda in odhoda, kosilo) za naslednji teden. O podrobni organizaciji nujnega varstva vas bomo obvestili po e-pošti, ko bomo imeli zbrane podatke.

Lepo pozdravljeni, v upanju, da nam novi teden prinese bolj zdrave okoliščine.

Mirjam Kalin

V Goriški regiji se pouk na daljavo nadaljuje za vse učence od 1. do 9. r.

Spoštovani starši.

Obveščamo vas da, je vlada sprejela odlok, v skladu s katerim se učenci od 1. do vključno 3. razreda lahko vrnejo k pouku v šole v regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko. Žal Goriška regija ni med njimi in zato vsi naši učenci od 1. do 9. razreda tudi v naslednjem tednu od 25. do 29. 1. 2021 nadaljujejo s poukom na daljavo.

V upanju, da se tudi v naših krajih epidemiološka slika kmalu obrne na bolje, vas lepo pozdravljamo.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Delavnica za učence in mentorje na ZPM Ajdovščina

Danes (20. 01. 2021) je ZPM (po novem MDPM) Ajdovščina organizirala delavnice na daljavo za učence šol gornje Vipavske doline.

Srečanje je vodila ga. Nataša Hanuna iz Zavoda sv. Stanislava. Po poklicu je karierna svetovalka in multiplikatorka programa Popestrimo šolo. V uri in pol se je zvrstil uvodni nagovor strokovne delavke ZPM Sare Bone, kratek uvod Nataše Hanuna, 2 kratki diskusiji po skupinah in poročanje s končnim zaključkom. Sodelovali smo tudi mentorji.

Ob besedi »delavnice« marsikdo postane skeptičen, a je šlo v uporabno in koristno smer.

Ena najpomembnejših trditev, glede poklicev prihodnosti je, da jih vsaka generacija tvori sama. Spreminjajoče potrebe v družbi tvorijo nove poklice. Torej se ni treba ubadati s tem, kaj vse bodo nove generacije počele čez 10, 20 in več let, pač pa je bolj pomembno, kaj učenci pridobijo in kako se pripravijo na ključne lastnosti, ki to omogočajo: to so vztrajnost, aktivnost, delavnost, prilagodljivost, zaupanje v svoje sposobnosti in gradnjo pozitivnih odnosov. Končno nekdo, ki ne straši z vsem, kaj se bo s poklici v bodočnosti zgodilo. Danes učenci, jutri tvorci novih poklicev …

Potek delavnice je bil sledeč:

  1. Vsak opiše svoje 3 glavne vzornike in za vsakega od vzornikov je moral poiskati 3 lastnosti, ki jih v njem ceni.
  2. Vsak opredeli 3 fizična in 3 digitalna okolja, ki jih rad obiskuje.

V podskupinah smo morali prediskutirati oboje: predstavilti smo morali okolja kjer se radi zadržujemo in okolja, kjer vrline naših vzornikov pasivno in aktivno uporabljamo (5 min).

3) Vsak je moral iz poznanega okolja izbrati poklic oz. nekaj poklicev, ki so mu všeč.

Glede na izbran poklic je moral vsak povedati, katere lastnosti za ta poklic že ima in katere še lahko razvije, oziroma jih še mora izoblikovati. Vsak od udeležencev podskupine je glede na izbran poklic sogovornika vprašal še glede ovir za dosego izbire.

Kaj z dobljenimi podatki, ki jih je vsak v sebi izbrskal sam in premlel s sogovorniki:

  1. NAŠE LASTNOSTI: Ljudje, nad katerimi smo navdušeni (ideali, vzorniki) imajo iste lastnosti, kot jih imamo sami. V primeru, da nekdo reče, da te lastnosti nima, pomeni le, da lastnost, ki jo ima, še ni razvita, ali je zanemarjena in potlačena. (Naš pogled na svet je subjektiven (oseben). Ni čudno, da pri soljudeh cenimo lastnosti, ki ji nosimo v sebi. Ne potrebujemo potovati na drugi konec sveta, da bi spoznali, kaj vse nosimo v sebi. Poglejmo koga cenimo in videli bomo kaj cenimo.
  2. OKOLJE, KJER SE »GIBLJEMO«: Tako v fizičnem kot digitalnem svetu nas najbolj vleče tja, kjer lahko svoje potenciale in lastnosti izrazimo. Bolj so lastnosti in veščine razvite, bolj izbiramo okolja, kjer smo lahko dejavni in kreativni. Tako fizični kot digitalni svet omogočata pasivno sprejemanje vsebin ali aktivno ustvarjanje. Za primer: kot ekolog in ribič lahko gledam ribolovne vsebine na Youtubu in dokumentarce o naravi (in to tudi počnem!), a zase in družbo nisem naredil ničesar, če se na ribolov in v naravo tudi dejansko ne odpravim in če sem pri sooblikovanju okolja pasiven. Nekdo, ki je po duši športnik, si lahko ogleda kup športnih prenosov in posnetkov, a dokler se tudi sam ne rekreira … Eno so želje in interesi, drugo je, kaj smo za realizacijo interesov pripravljeni narediti.
  3. NAŠ IZBRAN POKLIC: V naši mali tričlanski skupini je imel vsak udeleženec izbranih več poklicev, s poudarkom na preferenčnega (bolj priljubljenega). Vsak od nas ima lastnosti, ki omogočajo opravljanje več poklicev. Seveda na koncu lahko izberemo le enega. A časi so taki, da v poklicnem razvoju poklic lahko nadgradimo in spremenimo v novega – aktualnejšega. Različni poklici omogočajo večjo ali manjšo fleksibilnost in prilagodljivost. Naloga družbe bi bila, da bi bili vsi poklici tako fleksibilni, da ob socialnih, družbenih, ekonomskih in tehnoloških spremembah nihče ne bi končal na smetišču delovne sile. Vsak od učencev je naštel nekaj dobrih in všečnih lastnosti poklica in nekaj stvari v poklicu, ki so lahko moteče, ovirajoče in omejujoče. Oba udeleženca sta zrelo ovrednotila, katere lastnosti imata dovolj razvite, da dosežeta cilj in katere morata še donegovati. A oba udeleženca sta izpostavila lastnosti, potrebne za dosego zadanega cilja: vztrajnost, negovanje že izraženih lastnosti ter izgradnjo tistih, ki so še v razvijanju.

LAHKO ZADEVO PONOVIMO IZVEN DELAVNICE?

Da! V vsaki manjši izbrani skupini lahko gremo skozi omenjene 3 korake – tako odrasli kot učenci, skratka udeleženci različnih starosti. Za vse starosti je aktivnost koristna! A v tej na videz nedolžni delavnici velja eno pravilo: V kolikor med udeleženci ni popolnega zaupanja in v kolikor vlada dvom, odkrito ali prikrito podcenjevanje kogarkoli v skupini, izvedba ni priporočljiva. Tudi kasneje, če se pojavi zgolj ena negativna opazka ali negativen namig glede želja in truda glede doseganja življenjskih ciljev, so navadno odnosi načeti in kasneje skrhani. Pojavi se misel: »Res moram živeti z nekom, ki dvomi vame?« Če lahko gredo otroške sanje do zvezd, je edino odgovor na njihove sanje, da je ozvezdij več, kot je otrok. In zakaj ne bi imel vsak svojega?

Vsaka od lastnosti, ki jo posameznik goji, je »sveti gral« vsakega izmed nas. Tu bom navezal svojo trditev na anketo, ki so jo učenci OŠ izpolnjevali pred letom dni glede vpliva na poklicne odločitve. Izjavili so, da so se za nadaljnje šolanje in ciljni poklic odločili sami (čez 60%). Ali ni to eno od sporočil odraščajoče generacije: »Pustite pri miru zadeve, ki so nam svete!«

In se sklada z odzivom in mnenjem mnogih odraslih, ki pravijo: »Oh otroci – same pravice so jih.«

In otroci: »Tako z viška nas gledajo, mnogi odrasli …«

In spet pri odraslih: »N’benga spošt’vajna, ta mladina!«

Kar mladina ne sprejme kot nasvet, jih kasneje nauči življenje. Ampak ne izbiramo mi, pač pa otroci.

Še en zelo koristen namig učenke iz Cola: »Obiskujem spretne strani srednjih šol, kamor bi se rada vpisala. Proučujem predmetnike, tipam pot pred seboj. Ugotavljam, kje se v predmetih vidim in kaj moram storiti, da »udomačim« tudi predmete in snovi, ki mi manj ležijo.«

Odličen namig! Ni zgolj pomembno, kam smo namenjeni in kam bomo prišli, pač pa tudi kako. Oboje šteje in kombinacija poti, načina in cilja je vedno zmagovita. Se spomnite idej Niccola Machiavellija, ki je trdil, da cilj opravičuje sredstvo? 15. stoletje! Slovenci imamo čudovito nadgradnjo: Nejc Zaplotnik – alpinist z dušo in srcem je v knjigi »Pot« zapisal: »Pot je vredna vsaj toliko kot cilj, ki ga dosežeš.«

Hvala Ani, Timu in Michelu, ker ste se udeležili delavnice.

mentor šolskega parlamenta OŠ Dobravlje Peter Valič

Šolski parlament: Moja poklicna prihodnost 2021

Zadnja tri leta je tema šolskih parlamentov MOJA POKLICNA PRIHODNOST. Vsako leto so mladi na zasedanju v državnem parlamentu z glasovanjem izbirali temo za naslednje šolsko leto. Teme, ki so se zvrstile od osamosvojitve 1991, so prešle od popularnih do bolj življenjskih. Poklicna prihodnost je v vsakem primeru aktualna tema vsakega devetošolca.

Trud in delo parlamenta po sodelovanju učencev ocenjujem za zelo vestno opravljenega in konstruktivnega. Letos ne bomo sestankovali, tudi ne bomo »zumirali« in se e-družili. Je pa prilika, da delo prejšnjih dveh šolskih let predstavim na spletu, v priponki dostopno vam učencem in staršem.

Upam, da se tej koroni izteka rok trajanja. Če se to zgodi do marca ali aprila, bomo za učence od 6. do 9. razreda organizirali sestanek šolskega parlamenta, kjer prosim udeležence devetih razredov, da predstavijo svoje praktične izkušnje in poglede glede njihove izbire nadaljnjega šolanja in poklicne usmeritve. Učenec učencu lahko posreduje dragocene izkušnje, predvsem pa se mi zdijo pomembne izkušnje iz prve roke.

V lanskem šolskem letu smo obdelali tudi OTROKOVE PRAVICE. Tudi glede otrokovih pravic se otroci »iz prve roke« z marsičem ne strinjajo. O otrokovih pravicah iz perspektive odraščajočih je prispevek še v pripravi.

Mentor šolskega parlamenta

Peter Valič

Pouk na daljavo do 22. 1. 2021

Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

Obveščamo vas, da se pouk na daljavo v osnovnih šolah  nadaljuje tudi v naslednjem tednu od 18. 1. 2021 do 22. 1. 2021.

Vsi težko čakamo drugačnih novic in si želimo boljših epidemioloških razmer. V tem tednu smo zaskrbljeno spremljali širjenje virusa v našem neposrednem okolju. V upanju in želji, da bi ukrepi pripomogli k zmanjševanju števila obolelih, temu sporočilu prilagamo še poziv pediatrov k sodelovanju pri zmanjševanju širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. Poziv pediatrov

Lepo vas pozdravljamo.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Pouk na daljavo do vključno 18. 1. 2021

Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije sprejela odločitev, da se izobraževanje na daljavo nadaljuje in izvaja tudi v tednu od 11. 1. do vključno 18. 1. 2021.

V primeru sprememb vas bomo predhodno obvestili.

Na šoli spremljamo potek pouka in sodelovanje učencev. Zavedamo se vseh dilem in zagat s katerimi se dnevno srečujete starši in učenci. Na šoli si prizadevamo, da vam stojimo ob strani in skupaj z vami iščemo rešitve, ki so v naši moči. V tem trenutku nam najbolj pomaga, da ostanemo mirni, sodelovalni in da skupaj hrabrimo otroke, da vzdržijo to resno in zahtevno situacijo, ki bo upamo, kmalu mimo.

V naslednjem tednu bi ob normalnem poteku pouka potekale skupne pogovorne ure.  Starši, vabljeni, da se učiteljem prijavite preko e-pošte, ti pa vam bodo poslali povezavo za pogovor na daljavo in določili termin.

Prijazno pozdravljeni.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Dostopnost