Skoči na glavno vsebino

Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

V  četrtek, 1. septembra, bo šola ponovno oživela. V novem šolskem letu 2022/23 bo Osnovno šolo Dobravlje obiskovalo skupaj kar 549 učencev. Toliko jih ni bilo že celih 29 let.

Vsi učenci se v šolske klopi vračajo po ustaljenih urnikih na matični šoli in podružnicah, ki so navedeni spodaj. Šola pa bo pred nami vsemi oživela še na drugačen način. Na več lokacijah so v poletnem času potekala temeljita prenovitvena dela, ki se jih boste, upamo, veselili prav tako kot mi, zaposleni. Novo, osveženo in prenovljeno podobo so pridobili telovadnica in sanitarije za dečke v Dobravljah. Učilnice v Skriljah so ponovno kot nove. Na ostalih podružnicah so bila izvedena manjša dela, ki bodo zagotovo tudi opažena.

Kot prenovljeni pa se po daljšem oddihu vračate v šolo tudi vi, kjer vas že pričakujemo z novimi znanji in načrti, kako obogatiti šolski program, da bi vsakemu posamezniku pomagali razviti lastne potenciale in ga popeljali tja, kamor si želi in zmore.

Posebej smo veseli, da v tem šolskem letu ne govorimo o zapiranju šol in da se nam vsem obeta običajno šolsko leto. Priložnosti za to, da uresničimo in celo presežemo zadane cilje, bo veliko.

Izkoristimo torej vsak dan za napredek, ki bo v prvi vrsti v zadovoljstvo vam, dragi učenci. Ta bo v ponos tudi vašim staršem in nam, učiteljem. V prihodnosti pa se bo zagotovo odražal tudi v našem okolju, v katerem boste prav kmalu prevzeli pomembno vlogo.

Vsem skupaj želimo uspešno in sodelovanja polno novo šolsko leto 2022/23.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Navodila za prvi šolski dan

Konec počitnic in z njim začetek novega šolskega leta je tukaj. Da bomo lažje začeli s poukom v novem šolskem letu, pa naj ne bo odveč, če na tem mestu podamo nekaj koristnih informacij.

Pričetek pouka na prvi in ostale šolske dneve

Matična šola Dobravlje ob 7.30, podružnični šoli Vipavski Križ in Vrtovin ob 7.45, podružnična šola Črniče ob 7.55 ter podružnična šola Skrilje ob 8.00.

Izjema so učenci 1. razreda, ki jih bodo prvi šolski dan v šolo spremljali starši.

Na podružnicah vas pričakujemo ob 9.00.

Prevoz v šolo z avtobusi

Velika večina učencev vozačev na matično šolo boste za prevoz do šole uporabili šolske avtobuse. Uro jutranjega odhoda avtobusa iz vaše vasi najdete na tej povezavi VOZNI RED AVTOBUSA ZA DOBRAVLJE

Prav tako učenci vozači na podružnične šole najdete uro odhoda vašega avtobusa na naslednji povezavi PREVOZI AVTOBUSA NA PODRUŽNICE

Prevoz v šolo s kombijema

Učenci, ki se boste v šolo vozili s šolskim kombijem in so vaši starši predhodno oddali prijavnico, najdete uro odhoda kombija v tabelah na naslednji povezavi PREVOZI KOMBIJA

Prehrana

Malico boste prvi dan dobili vsi učenci, ki ste oddali prijavnico na šolsko prehrano. Glede kosila za prvi in drugi dan pa morate sporočiti razredniku pri razredni uri. Prosimo vas, da se učenci s starši doma dogovorite, katere dneve v tednu boste na kosilu in to sporočite razredniku, ker morajo razredniki pripraviti tedenski seznam za šolsko kuhinjo. Na kosilo pa se prav tako lahko prijavite tudi v šolski kuhinji. 

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bo organizirano za vse učence, ki so predhodno oddali prijavnice. Za varstvo vozačev je poskrbljeno na matični šoli in na vseh podružnicah.

Urnik za prvi šolski dan na matični šoli Dobravlje

Prvi šolski dan bo pouk na matični šoli potekal po urniku,  ki je razviden iz priloge URNIK 1. 9. 2022

Ta dan se dobimo pred športno dvorano ob 7.30.

Poseben sprejem bo za učence 5. in 6. razreda 1. šolsko uro.

Z urnikom za naslednje dni bodo učenci seznanjeni pri razrednih urah ter preko e-Asistenta.

Učenci na matični šoli bodo že prvi dan prevzeli komplete učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada.  Na podružničnih šolah bodo učbenike razdelile razredničarke v prvem tednu pouka. Lepo prosimo, da skupaj z otrokom vse učbenike iz prejetega kompleta opremite s podatki (ime, priimek in razred) in jih zaščitite tako, da bodo na koncu šolskega leta ohranjeni za naslednjo generacijo učencev.

HIGIENSKI UKREPI, POVEZANI S COVIDOM, OB PRIČETKU POUKA

V šoli skrbimo za higienske ukrepe, ki vključujejo higieno rok in kašlja.

Med poukom prezračujemo učilnice in druge prostore.

Maske niso obvezne, spoštujemo pa učence in zaposlene, ki se zaradi preventivnih razlogov odločijo, da bodo masko uporabljali.

V primeru simptomov, ki so značilni za Covid, učenci opravijo samotestiranje v domačem okolju.

V primeru pozitivnega rezultata testa starši obvestijo pediatra in se dogovorijo za opravljanje potrditvenega teta na zunanji točki za testiranje.

V primeru, da je potrditveni test pozitiven na Covid, starši obvestijo razrednika, šola nato obvesti starše učencev, ki so bili v stiku z obolelim učencem.

Vsakemu učencu pripada 10 testov za samotestiranje na mesec, ki jih zagotavlja Ministrstvo za zdravje, starši pa jih lahko dvignete v lekarnah na osnovi kartice zdravstvenega zavarovanja. Priporoča se, da pred dvigom novih testov najprej porabite morebitne stare zaloge.

V primeru spremenjenih okoliščin vas bomo obvestili na ustaljen način preko e-pošte in spletne strani.

Dostopnost