Skoči na glavno vsebino

Eko šola

 

 

EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

 

Eko šola je program mednarodnega združenja za okoljsko izobraževanje (Foundation for Environmental Education FEE), ki teče v šolah in vrtcih v 47 državah.

Glavni cilj slovenske eko šole je vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del življenja.

Ostali cilji so:

 • vzgoja za okoljsko odgovornost,
 • razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine,
 • vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane, pitniki, gibanje),
 • spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 • povezovanje okoljskih vprašanj z ekonomskimi in socialnimi,
 • povezovanje med ekošolami doma, v okviru EU in širše.

Pobudniki, da se šola vključi v program eko šol, so lahko učenci, učitelji, starši ali ravnatelji.

 

Obvezne teme so:

 • podnebne spremembe,
 • učinkovita raba energije in varčevanja z energijo,
 • ohranjanje biotske pestrosti,
 • varčevanje in skrb za čisto vodo,
 • ravnanje z odpadki, ločeno zbiranje odpadkov,
 • zdrava prehrana,
 • revščina pri nas in v svetu.

 

Več o projektu Eko šola

Naša šola je že od leta 2002 /2003 vključena v projekt Eko šola kot način življenja.

Letos bomo ponovno sodelovali pri dejavnostih in projektih, ki jih razpisujem mednarodni projekt eko šole.

 

Temeljni cilji letošnjega šolskega programa Eko šola kot način življenja so:

 

· Vzgoja za okoljsko odgovornost.

· Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine.

· Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane,

pitniki, gibanje).

· Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej.

· Povezovanje okoljskih vprašanj z ekonomskimi in socialnimi.

 

Vodilni tematski sklop za šolsko leto 2011/2012:

 

 • ENERGIJA
 • ODPADKI
 • VODA

 

Nacionalno vodeni projekti, ki jih bomo izvajali, so:

 • EKO BRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE
 • REVŠČINA V SVETU IN PRI NAS
 • LIKOVNI NATEČAJ “PREDNOVOLETNI ČAS”
 • ZGODNJE NARAVOSLOVJE

 

 

Dejavnosti, v katerih bomo sodelovali:

 • eko dan
 • zbiranje rabljenih tonerjev in kartuš
 • zbiralna akcija papirja za Šport Špas
 • zbiranje manjših odsluženih električnih in elektronskih aparatov ter baterij
 • natečaj “Embalaža je vsepovsod okrog nas”
 • srečanje treh generacij
 • zbiranje plastičnih pokrovčkov za dobrodelne namene.
Na šoli se bomo trudili, da bomo dosegali cilje eko šole.
Pomembno pa je, da se bomo v eko šoli naučili čutit naravo in zanjo skrbeti.

  Eko koordinatorka v šolskem letu 2011/2012: Tina Žagar

   

  Dostopnost