Skoči na glavno vsebino

Nagovor ravnateljice

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Prvega septembra odpiramo vrata vsem učencem Osnovne šole Dobravlje na matični šoli in na naših petih podružnicah v Črničah, Skriljah, Šmarjah, Vipavskem Križu in Vrtovinu. Po dveh mesecih, ki so jih letos še posebej zaznamovale prenove in izboljšave šolskih prostorov, vas, dragi učenci, že težko čakamo.

Naše srce je zapisano poučevanju in kliče po tem, da vam predamo vse kar vemo, znamo in smo se novega naučili. In v tem želimo biti zelo dobri, odlični. Zato sledimo novostim pedagoške stroke, se vključujemo v razvojne projekte in skrbimo, da je naš osnovni program obogaten s številnimi kulturnimi, športnimi in tehničnimi dejavnostmi. Takimi, ki jih imate radi, in ob katerih boste osebnostno rastli. Posebno pozornost posvečamo ozaveščanju o etičnem ravnanju v osebnem in poklicnem življenju. Želimo vam širiti pogled na svet in z vami spregovoriti tudi o temah, ki se dotikajo vaših vrstnikov v svetu, ki zaradi različnih okoliščin nimajo tako spodbudnega okolja.

Naj vam novo šolsko leto pomeni novo bogato izkušnjo.

Mirjam Kalin, ravnateljica

 Navodila za prvi šolski dan

 

Pouk v novem šolskem letu prične v TOREK, 1. septembra 2015. Za lažji začetek vam posredujemo nekaj informacij o poteku prvega šolskega dne na matični šoli in podružnicah.

 

  1. Pričetek pouka

Pričetek pouka na MŠ in PŠ ostaja nespremenjen. Majhna sprememba je le za učence PŠ Skrilje, ki se po enem letu gostovanja v Dobravljah vračajo v čudovito prenovljene prostore svoje podružnične šole.

 

Šola Pričetek pouka   Šola Pričetek pouka
CŠ Dobravlje 7.30 PŠ Črniče 7.55
PŠ Vipavski Križ 7.45 PŠ Šmarje 8.00
PŠ Vrtovin 7.45 PŠ Skrilje 8.15

 

Izjema so učenci 1. razreda, ki jih bodo prvi šolski dan v šolo spremljali starši. Na podružnicah jih pričakujemo ob 9.00.

 

  1. Prevoz, prehrana in varstvo učencev

Šolski avtobusi bodo zjutraj vozili po voznem redu, ki je priloga tega obvestila: AVRIGO prevozi 15-16

Glede na seznam vozačev smo za prvi teden pouka izdelali vozni red šolskih kombijev, ki bodo zjutraj vozili učence na podružnične šole. V tem času bomo na osnovi dejanskega števila učencev, ki koristijo prevoz s kombijem, izdelali dokončni vozni red in določili postajališča. (Priloga – vozni red kombijev za prvi teden)

 

 

Prehrana – starši ste prijavnice za šolsko prehrano oddali že junija.

Malico bodo prvi dan dobili vsi prijavljeni učenci, glede kosila za ta dan pa morajo pri razredni uri sporočiti razredniku.

 

Jutranje in popoldansko varstvo bo organizirano za vse učence, ki so predhodno oddali prijavnice. Za varstvo vozačev je poskrbljeno na matični šoli in na vseh podružnicah.

 

  1. Urnik za prvi šolski dan na matični šoli Dobravlje

Prvi šolski dan bo pouk na centralni šoli potekal po urniku, ki je razviden iz priloge.

Učenci petega razreda bodo ta dan preživeli s svojima razredničarkama, ki jim bosta razkazali šolske prostore, predstavili osebje in jim posredovali vse druge potrebne informacije.

Z urnikom za naslednje dni bodo učenci seznanjeni pri razrednih urah.

 

Učenci na matični šoli bodo že prvi dan prevzeli komplete učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada. Na podružničnih šolah bodo učbenike razdelile razredničarke v prvem tednu pouka. Prosimo, da skupaj z otroki učbenike opremite s podatki (ime, priimek in razred) in jih zaščitite tako, da bodo na koncu šolskega leta ohranjeni za naslednjo generacijo učencev.

 

  1. Podružnična šola Vipavski Križ – nov prometni režim

V Vipavskem Križu potekajo zaključna dela v zvezi z novo komunalno ureditvijo naselja. Staro mestno jedro z gasami vred je zelo lepo urejeno in vredno ogleda.

Občina Ajdovščina bo s prometno signalizacijo zaprla dostop do strnjenega naselja za ves promet, tako da bo onemogočen dostop do osnovne šole in vrtca čez trg. Izjema so intervencijska vozila. Spoštovanje prometnih predpisov bo nadzirano.

Za dovoz otrok je predvidena na novo urejena asfaltirana pot mimo športnega igrišča. Starši otroke lahko pripeljete tudi do spodnjega parkirišča pred naseljem, od koder pot do šole nadaljujejo sami ali pa jih pospremite.

Drage učenke in učenci, prvega septembra vam želimo veselo snidenje s sošolci in učitelji,

v novem šolskem letu pa uspešno delo in dobre rezultate, ki se jih bomo skupaj z vami veselili tudi vaši starši in učitelji.

 

Kolektiv OŠ Dobravlje

Dostopnost