Skoči na glavno vsebino

Drage učenke in učenci, spoštovani starši, sodelavci.

Da je bilo poletje vroče, se vsi strinjamo. Ali je bilo dolgo ali kratko, pa imate najbrž različna mnenja. Nekateri bi še ostali doma, drugi ste se veselili ponovnega snidenja na šoli, kjer je pestro in se dogaja veliko zanimivih dejavnosti.

Novo šolsko leto pričenjamo s številčnejšo generacijo. Prvi razred bo obiskovalo 69 učencev, skupaj bo na šoli 509 učencev (236 na matični šoli in 273 na podružnicah). Prvič po šestnajstih letih zopet presegamo število 500, česar se vsi veselimo.

Takoj, ko so učenci prejeli spričevala in odhiteli počitnicam naproti, so naši hišniki pričeli z barvanjem ograje pred šolo. Prebarvali so skupaj kar 170 m, in to v treh slojih, kar pomeni, da je bilo barvanje trikratno. V avgustu je na šoli potekalo še posebno delo – na matični šoli v Dobravljah in na podružnici Skrilje je po novem vzpostavljeno brezžično omrežje. Na ostalih podružnicah ga pričakujemo v naslednjem šolskem letu. Za to gre zasluga projektu SIO 2020, ki ga vodijo Arnes, Ministrstvo za izobraževanje šolstvo in šport in se delno financira iz Evropskih socialnih skladov. Pred šolo v Dobravljah se nahaja nov montažni prostor. Gre za dodatni prostor za hlajenje in zamrzovanje živil. Tega je šola morala urediti zaradi vse večjega števila kosil, ki jih pripravlja za učence. Med večje investicije spada tudi menjava oken v drugem nadstropju na podružnici v Vipavskem Križu.

Na novo šolsko leto pa so se intenzivno pripravljali tudi učitelji. Ti so bili deležni več raznovrstnih izobraževanj, ki vključujejo novejša spoznanja znanosti o učenju. Organizirali smo jih, da bi bili v koraku s časom in bi naše učence pričakali z znanjem tako s področja učenja kot tudi s področja odnosov. Naše delo smo tako za novo šolsko leto obogatili s številnimi dejavnostmi, pri katerih bomo upoštevali ustaljeno dobro prakso ter vnašali novosti, povezane z aktualnimi dogodki in novim znanjem. Predvsem pa bomo še naprej vztrajali pri naših vsebinah, ki nam pomagajo uresničevati našo vizijo:

Izobraziti učenke in učence ter jih v sodelovanju s starši vzgojiti v odgovorne, strpne, spoštljive, poštene in čuteče osebnosti. S svojimi dejanji želimo pozitivno vplivati na življenje in delo v ožji in širši skupnosti.

Želimo, da bi iz našega dela čutili, kako resno se zavedamo, da vse, kar koli storimo, storimo za učence iz našega okolja, ki bodo nekoč steber in prihodnost naših krajev. Zato se moramo vsak dan vedno znova potruditi. Potruditi pa se morate tudi vi, dragi učenci, in prevzeti odgovornost za svoj del. Z dobrim sodelovanjem vas, dragi starši, pa bo naše delo zagotovo lažje in učinkovitejše.

Vsem skupaj želimo, da bi šolsko leto pričeli z novo energijo in številnimi pozitivnimi sklepi, ki jih boste postopoma tudi resno in dosledno uresničevali. In naj vam novo šolsko leto prinese tudi veliko srčnih trenutkov, ko boste čutili, da ste del šole, okolja in del nas vseh, ki vas neomajno podpiramo.

Mirjam Kalin, ravnateljica

 

 

Dostopnost