Skoči na glavno vsebino

V mesecu maju na osnovnih šolah poteka nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za učence šestih in devetih razredov. Nacionalni preizkusi znanja so za učence obvezni.

Datumi NPZ:

4. maj 2021: slovenščina (6. in 9. razred)

6. maj 2021: matematika (6. in 9. razred)

10. maj 2021: angleščina (6. in 9. razred)

Cilji NPZ-ja so:

 • prispevati h kakovostnejšemu učenju, poučevanju in znanju,
 • pomagati pri učinkovitem sprotnem preverjanju učnih načrtov,
 • prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učence,
 • prispevati k enotnejšim merilom učiteljevega ocenjevanja znanja in razvijati sposobnost učencev za kritično presojo lastnih dosežkov

V letošnjem šolskem letu bodo učenci v mesecu maju izpolnjevali anketo, za katero bodo predhodno naprošeni starši za soglasje. Rezultati ankete so namenjenu vnašanju izboljšav pri načrtovanju in izvajanju pouka v osnovnih šolah. Starši bodo o tem posebej obveščeni.

Vpogledi in poizvedbe ter obvestila

Za posamezne predmete bodo vpoglede opravili učitelji z učenci skupaj na šoli. Starši do dosežkov svojih otrok lahko dostopajo s šifro učenca in njegovo številko EMŠO na spletni strani https://npz.ric.si. V kolikor želijo starši vpogled na šoli, prosimo, da se za to prijavijo pri učitelju, ki predmet poučuje preko e-pošte.

9. razred

deveti razred

 • 1. 6. 2021 → na šoli za učence, starši po dogovoru preko e-pošte, ravnateljica vnese poizvedbe v program na eRicu
 • 2. 6. 2021 → na šoli za učence in za starše po dogovoru preko e-pošte, ravnateljica vnese poizvedbe na eRicu
 • 3. 6. 2021 → na šoli za učence in za starše po dogovoru preko e-pošte, ravnateljica vnese poizvedbe na eRicu
 • 6. 6. 2021 → ravnateljica vnese poizvedbe na eRicu (do 12. ure)
 • 15. 6. 2021 → razdelitev obvestil o dosežkih učencem
 • 18. 6. 2021→ zadnji rok za ugovor na dosežke pri NPZ
 • 18. 6. 2021 → zadnji dan, ko lahko učenci ali njihovi starši zahtevajo učenčev preizkus znanja iz preteklega šolskega leta.

6. razred

 • 7. 6. 2021 na šoli za učence, starši po dogovoru preko e-pošte, ravnateljica vnese poizvedbe v program na eRicu
 • 8. 6. 2021 na šoli za učence in za starše po dogovoru preko e-pošte, ravnateljica vnese v program poizvedbe
 • 9. 6. 2021 → na šoli za učence in za starše po dogovoru preko e-pošte, ravnateljica vnese v program poizvedbe
 • 10. 6. 2021 → ravnateljica vnese v program poizvedbe (do 12. ure)
 • 18. 6. 2021 → zadnji dan, ko lahko učenci ali njihovi starši zahtevajo učenčev preizkus znanja iz preteklega šolskega leta
 • 24. 6. 2021 → razdelitev obvestil o dosežkih učencem
 • 29. 6. 2021 → zadnji rok za ugovor na dosežke pri NPZ

Učencem želimo veliko uspeha pri reševanju nalog.

Mirjam Kalin,  ravnateljica

Dostopnost