Skoči na glavno vsebino

Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

Za nami je tretji teden pouka na daljavo in po napovedih bo tak način dela trajal še nekaj časa. O možnih scenarij ste zagotovo slišali v medijih. V tem obdobju smo učitelji, učenci in starši pridobili nekaj izkušenj, dopolnjujejo pa se tudi strokovna priporočila Zavoda za šolstvo in resornega ministrstva. Zadnja smo na šole prejeli konec tedna. V skladu s tem vas obveščamo, da bomo v prihodnje naša prizadevanja usmerili tako, da bodo zadolžitve učencev občutno manjše kot doslej, predvsem pa manjše, kot če bi bili pri pouku v šoli.

Na razredni stopnji boste to opazili že v ponedeljek, ko boste za posamezen dan prejeli naloge:

  • iz največ dveh predmetov za stopnjo od 1. do 3. razreda (občasno iz treh predmetov 3. razred)
  • in največ treh predmetov od 4. do 5. razreda.
  • Vsak dan boste poleg predmetov kot so MAT, SLJ, SPO in drugi na urniku imeli tudi nekaj športnih dejavnosti, kajti v tem času so ohranjanje telesne kondicije in sprostitvene dejavnosti izrednega pomena. Dopolnilne dejavnosti za sprostitev, ustvarjanje in opazovanje narave so v učilnicah podaljšanega bivanja ter seveda v šolski knjižnici.

Na predmetni stopnji je organizacija pouka na daljavo drugačna, saj ima vsak predmet svojo učilnico. Tu se bomo trudili, da količino dela še bolj prilagodimo razmeram ter vzpostavimo boljšo preglednost nad zadolžitvami učencev.

V minulem tednu so bili vsem razrednikom določeni učitelji pomočniki, ki skrbijo za to, da pomagajo učencem, ki so bili do sedaj manj odzivni in po oceni učiteljev potrebujejo dodatno spodbudo. Dragi starši, nikar ne oklevajte, če vas ti pomočniki pokličejo in ponudijo pomoč. Pomembno je, da v teh okoliščinah ne pozabimo na nobenega učenca in vsakomur omogočimo delo na daljavo.

Preverjanje in ocenjevanje: V mesecu aprilu še ne bo potekalo ocenjevanje na daljavo. Potekalo pa bo preverjanje znanja. To pomeni, da bodo učenci svoje zadolžitve v različnih oblikah, ki bodo dogovorjeni z učiteljem (ustni odgovori preko video konferenc, po telefonu, pisni izdelki, fotografije, risbe, video posnetki…), pošiljali učiteljem, ti pa bodo učencem podali povratno informacijo. Način preverjanja, ki ga bodo določili, bo kasneje uporabljen tudi za ocenjevanje. Učitelji bodo pri tem upoštevali tehnične možnosti komuniciranja s posameznim učencem.

Upravičenost do pomoči za prehrano: Starši učencev, ki v šoli prejemajo brezplačno kosilo, ste upravičeni do paketov pomoči hrane, ki jih prevzamete na Rdečem Križu in pred tem pokličete na 051 430 722. V izjemnih primerih, ko morajo starši biti v službi in je priprava hrane doma nemogoča, nas pokličite na 051 323 234 ali pišite na e-naslova: izabel.hrescak@os-dobravlje.si ali ana.kalin@guest.arnes.si.

Nekateri starši nimate e-naslova v naši bazi podatkov. V kolikor naslov imate in sporočil ravnateljice in razrednikov ne sprejemate, prosim, da o tem obvestite razrednika in mu svoj naslov posredujete. V tem času sta e-pošta in šolska spletna stran edini mogoči poti za množično obveščanje.

Dragi učenci. Vse pohvale za vaše sodelovanje in številne lepe primere nalog in srečanj na daljavo, ki so se do sedaj odvili in so me o njih obvestili učitelji.

Dragi starši. Tudi vi si zaslužite veliko pohvalo in zahvalo za vašo angažiranost. Otrokom stojite ob strani v času, ko tudi vas tarejo številne druge skrbi in obveznosti. To vse ima dolgoročno neprecenljivo vrednost.

Želim vam da ostanete zdravi in dovolite, da pomlad, ki se razcveta, vsak dan v vas obudi tudi nekaj lepega.

Lepo pozdravljeni.

Mirjam Kalin, vaša ravnateljica

 

 

Dostopnost