Skoči na glavno vsebino

Drage učenke in učenci predmetne stopnje (od 6. do 9. razreda), spoštovani starši.

Obveščamo vas, da smo  za vas pripravili nov mrežni plan pouka na daljavo, ki vam bo, verjamemo, olajšal organizacijo domačega dela za šolo. Pomembna novost je, da so predmeti tedensko drugače prerazporejeni kot pri običajnem šolskem urniku, ki smo mu sledili doslej. Tako boste od torka 14. 4. 2020 imeli na dan učno snov in naloge za največ tri do štiri predmete. Nov mrežni plan (urnik) bo za vsak teden objavljen v spletni učilnici. Našli ga boste takoj, ko boste odprli zavihek e-učilnice desno od logotipa šole (odprl se vam bo, ko kliknete na mrežni plan pouka na daljavo za predmetno stopnjo).

Mrežni plan učenja bo objavljen za vsak teden sproti. Vsak ponedeljek zjutraj najprej preverite, kaj vas čaka ta teden, saj bodo na posamezne dneve uvrščeni tudi nekateri dnevi dejavnosti. Mrežni plan velja za vse oddelke posameznega razreda – torej je enak za vse učence šestih, sedmih, osmih in devetih razredov.

Ne pozabite tudi na obvezne in neobvezne izbirne predmete. Tudi te učilnice je potrebno obiskovati in spremljati navodila ter zadolžitve učitelja. Lahko pa si sami razporedite, na kateri dan v tednu boste uvrstili naloge za vaše izbrane predmete.

Poleg rednih ur športa je v učilnicah športa še veliko predlogov za gibanje in sprostitev. Priporočamo, da jih na svoj urnik uvrstite vsak dan. Tu je še naša zelo aktivna šolska spletna knjižnica s številnimi zanimivimi predlogi za branje in druge dejavnosti povezane z njim.

Prepričani smo, da vam bo nova organizacija učenja na daljavo veliko pripomogla k temu, da se boste lahko dnevno bolj posvetili posameznim predmetom in vam ne bo potrebno vsak dan opravljati nalog iz številnih različnih predmetov. Za tak način smo se odločili na podlagi pridobljenih izkušenj v teh tednih, strokovnih priporočil pa tudi na podlagi vaših odgovorov, ki ste jih podali v anketi. Za vaše predloge in sodelovanje v anketi se vam iskreno zahvaljujemo. Trudili se bomo, da jih bomo v največji možni meri upoštevali ter tako naš  prispevek še izboljšali.

Video srečanja in video razlage se izvajajo kot dopolnilo. Žal se tega v večji meri ne moremo posluževati, saj tega zaradi različnih okoliščin številni učenci ne bi mogli spremljati, kar je razvidno tudi iz odgovorov v anketi. Večina dela in nalog ostaja v opisni obliki in možnostih, ki jih ponujajo e-učilnice.

V primeru težav z opremo lahko še vedno pokličete ravnateljico na št. 051 323 234 ali pišete na o-dobravlje.ng@guest.arnes.si. Še vedno je nekaj tablic na voljo za izposojo. Žal na slabše povezave v nekaterih krajih ne moremo vplivati. Vsekakor pa vas prosimo, da o svojih težavah obvestite učitelja razrednika. Tako bomo laže razumeli začasno neaktivnost nekaterih.

Drage učenke in učenci. Vaše delo in aktivnost v spletnih učilnicah učitelji redno spremljamo. Ni nam vseeno, če opazimo, da določen učenec pri posameznem predmetu ni aktiven dalj časa. V takih primerih pokličemo starše in aktiviramo dodatno pomoč. Naša dolžnost je, da v teh izjemnih okoliščinah podpremo vsakega in poskrbimo, da je aktiven pri učenju na daljavo. Pri reševanju in odpravljanju težav vam želimo stati ob strani ter vas nikakor ne želimo obsojati.

Vam in vašim družinam še enkrat želimo prijetne in s soncem obsijane praznične dni.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Dostopnost