Skoči na glavno vsebino

ZADEVA: Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja

Na podlagi 34. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1I, 14/2015-ZUUJFO IN 76/2015) (v nadaljevanju Zakon), in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) (v nadaljevanju Uredba) Osnovna šola Dobravlje, dne 24. 6. 2020 objavlja naslednjo:

 Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja

Predmet prodaje je premično premoženje po seznamu z izhodiščnimi cenami. DDV je vključen v ceno. Kupec je dolžan premično premoženje, ki bo predmet nakupa, prevzeti na lastne stroške.

Interesente za nakup vabimo, da svoj interes sporočijo na e-naslov: o-dobravlje.ng@guest.arnes.si, in sicer najkasneje do 2. 7. 2020. V primeru več interesentov za nakup posameznega premičnega premoženja bodo z interesenti izvedena pogajanja o ceni.

Premično premoženje se prodaja po metodi »videno-kupljeno«, zato je do datuma za sporočitev interesa možen ogled. Informacije za ogled oz. druge informacije v zvezi s prodajo predmetnega premičnega premoženja so na voljo na telefonu 05 365 10 11, kontaktna oseba Mirjam Kalin.

Pogodbe bodo sklenjene predvidoma v roku 15 dni od zaključenega zbiranja interesentov oziroma zaključenih pogajanj o ceni.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Priloga 1: POPIS PREDMETOV ZA PRODAJO 

NAZIV OPREME KOLIČINA

OCENJENA

VREDNOST (za kos) z DDV

Električna plošča za kuhanje, inox (širina 40 cm) 1 50 EUR
Plinski štedilnik, inox (širina 40 cm) 1 200 EUR
Kotel za kuhanje (plinski, 80 l) 1 500 EUR
Pomivalno korito, inox (dolžina 200 cm, 88 X 70) 1 200 EUR
Omarica z vrati, inox (širina 40 cm) 1 70 EUR
Miza lesena (200×100 cm) 1 10 EUR

 

Dostopnost