Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši.

Pred nami je 18. 5. 2020, dan ko se naši učenci od 1. do 3. razreda vračajo v šole. V nadaljevanju se nahajajo pomembne informacije, za katere vas prosimo, da jih pazljivo preberete.

Čisto na začetku pa bi se vam želela zahvaliti za vaš odziv pri posredovanju informacij, za katere smo vas zaprosili. Do srede zjutraj ste se nam oglasili prav vsi, kar nas je posebej razveselilo in nam omogočilo takojšen pričetek organizacije dela, ki je glede na higienska priporočila zelo zahtevno. Takšno sodelovanje nam daje novo energijo in zagon, saj nam daje vedeti, da nas razumete in s tem zelo pomagate.

Starše naprošamo, da se od ponedeljka naprej držite informacij, ki ste nam jih posredovali (ura prihoda in odhoda otroka v šolo, jutranje varstvo, podaljšano bivanje, kosilo). V kolikor bi prihajalo do drugačnih potreb, vas prosimo, da vsaj dva dni prej obvestite razrednika. Celotna organizacija dela (delitev učencev v skupine po učilnicah, skupine PB, JV, število angažiranih učiteljev, možnost prevozov) je namreč naravnana na podatke, ki smo jih prejeli. Za najmanjšo spremembo potrebujemo nekaj časa, saj ni vse odvisno od nas (dodatni učitelji, drugačna organizacija učilnic, dogovori za prevoze z občino). V primeru, da se tega ne bi držali, bi se nam tudi porušili higienski standardi.

 1. Prihod v šolo in vzgojno izobraževalno delo
 • V šolo lahko pridejo samo zdravi otroci. Zjutraj jih bo sprejel učitelj/učiteljica in najprej mu bodo otroci ali vi sami predali podpisano IZJAVO, da je vaš otrok zdrav, in da v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z nekom, ki je okužen z virusom COVID -19. Izjava se nahaja tu Izjava staršev in v priponki spodaj. V primeru, da starš odkloni podpis izjave, učitelj naredi uradni zaznamek (navodilo MIZŠ).
 • Starši v šolo ne vstopajo. Tiste, ki bodo prišli v šolo zelo zgodaj v jutranje varstvo, bo pričakal učitelj/učiteljica jutranjega varstva in jih pri tem vodila. Tiste, ki bodo v šolo prišli kasneje, bodo prvi dan pričakale učiteljice in jih usmerjale.
 • Na podružnicah (Skrilje in Vipavski Križ so tudi za posamezne razrede predvideni označeni ločeni vhodi).
 • Učenci vstopajo v šolo posamično z razdaljo najmanj 1,5 metra. To razdaljo drug od drugega ohranjajo ves čas, ko so v šoli. Pred vstopom v učilnico si razkužijo roke. Higiena rok bo ves čas temeljna skrb, pri čemer bodo učence vodile učiteljice/učitelji. V učilnicah bodo sedeli na poimensko označenih mestih.
 • Med poukom učenci ne nosijo mask.
 • S seboj v šolo učenci prinesejo šolske potrebščine, vodo v plastenkah (da se zmanjša dotikanje pip) in eventualna dodatna oblačila, saj se bo veliko zračilo.
 • Učenci si svojih šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in izposojajo. Učenci pripomočkov in zvezkov ne nosijo domov.
 • Učenci bodo razdeljeni v skupine glede na prostorske zmožnosti na posamezni podružnici. Učenci bodo ves čas v istih skupinah, razen v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju, kjer z manjšimi izjemami to ni bilo mogoče in nam je bilo šolam s strani MIZŠ tudi kasneje dovoljeno. V teh primerih gre tudi za manjše število otrok. V skupinah bo maksimalno 15 učencev, v večini primerov bo število manjše. Na PŠ Skrilje bo pouk skupine 3. razreda potekal v telovadnici, druga skupina istega razreda pa bo imela pouk v prostorih Krajevne skupnosti Skrilje. KS Skrilje se za takojšnje strinjanje za uporabo njihovega prostora posebej zahvaljujemo. Ob jutranjem sprejemu bodo učiteljice seznanile učence, v kateri učilnici bodo do nadaljnjega obiskovali pouk.
 • Glede na vremenske možnosti bodo učenci tudi zunaj.
 • Za pouk in podaljšano bivanje smo glede na zbrane podatke z redkimi izjemami organizirali učitelje, ki sicer poučujejo na podružnicah in jih učenci poznajo. Pouk bo potekal tako, da bodo razredničarke izmenično prisotne v skupinah njihovega oddelka in bodo izvajale temeljne predmete.
 • Glede na razmere se bo maksimalno upoštevalo higienska priporočila NIJZ.
 • V primeru, da bi vaš otrok zbolel in imel potrjeno okužbo Covid-19, me prosim takoj obvestite (051 323 234 ali 05 365 10 11), saj moram o tem takoj obvestiti epidemiologa.
 1. Prevozi

Večina staršev bo otroke pripeljala v šolo z lastnim prevozom. Za tiste, ki nikakor ne morete pripeljati otrok v šolo sami, je organiziran prevoz. Še enkrat naprošamo, da se držite podatkov, ki ste nam jih posredovali, sicer se vsa organizacija podre.

ŠOLSKI KOMBI bo v šolo pripeljal samo tiste redke otroke, ki jih starši ne morete pripeljati sami. V kombiju sta lahko naenkrat samo dva učenca – kar močno podaljša čas prevozov, upoštevati je potrebno še obvoz za vas Brje. Glede na zbrano število potreb, bo hišnikoma ravno uspelo otroke pripeljati v šolo pravočasno.

 • Učenci morajo v kombiju nositi masko (za to prosimo, da poskrbite starši).
 • Ob vstopu v kombi si razkužijo roke.
 • Hišnika morata po vsaki vožnji kombi prezračiti in razkužiti.
 • Urnik prevozov je enak običajnemu. Učenci naj bodo na običajnem mestu vstopa točni, v primeru zamika počakajo na hišnika. Starše naprošamo, da v primeru, da otrok s seznama za nujni prevoz ne bi prišel v šolo, hišnika pokličejo in o tem obvestijo.

AVTOBUSNI PREVOZI so organizirani zgolj za tiste lokacije, kot ste navedli starši.

 • Tudi v avtobusu morajo učenci nositi masko.
 • Ob vstopu si morajo razkužiti roke.
 • Vozni red in relacije se nahajajo v priloženem dokumentu tu  prevozi-izredne razmere-vozni red in v priponki spodaj.

V šoli v ponedeljek pričakujemo skoraj vse učence. To nam daje vedeti, da povratek v šolo odobravate in da nam zaupate. Naše učiteljice/i in tehnično osebje so se na ta dan dobro in zelo odgovorno pripravili. Čeprav jim učenci zaradi varnostne razdalje ne bodo mogli skočiti v objem, jim bodo na drugačen način pokazali, da so jih veseli. Vsi ukrepi in vse kar bo drugače, je izključno še vedno v prvi vrsti zgolj zato, da se v našem okolju preprečuje morebitno širjenje nevarnega virusa. Tudi v drugačnih okoliščinah bo mnogo priložnosti, da si med seboj izkažemo toplino, podporo in razumevanje.

Starše in učence lepo pozdravljamo in se veselimo ponovnega snidenja v ponedeljek zjutraj.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Izjava staršev

prevozi-izredne razmere-vozni red

Dostopnost