Skoči na glavno vsebino

                                                                                                                                     Dobravlje, 28. avgust 2020

Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

Te dni se na šoli intenzivno pripravljamo, da vas prvega septembra ponovno sprejmemo v šolskih prostorih. Da bo pouk na začetku šolskega leta potekal bo modelu B, ste verjetno že slišali iz medijev. O modelih, ki se bodo morda odvili med šolskim letom, lahko več preberete v posebni publikaciji, ki se nahaja na povezavi:

https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica/podrobno?publikacija=300

V nadaljevanju vam podajamo nekaj najpomembnejših informacij o tem, kako bomo model B lahko uresničevali na OŠ Dobravlje in podružničnih šolah. Vse podrobnosti glede razporeda učilnic, preživljanja odmorov, garderob in prevozov za posamezno lokacijo pa se nahajajo v priponkah.

Organizacija pouka na matični šoli Dobravlje

Organizacija pouka na PŠ Črniče

Organizacija pouka na PŠ Skrilje

Organizacija pouka na PŠ Vipavski Križ

Organizacija pouka na PŠ Vrtovin

V šolo lahko pridejo samo zdravi otroci, ki v zadnjih 14 dnevih niso bili v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2, jim ni bila odrejena karantena in jim v zadnjih 14 dneh zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije. Prosimo vas, da več o tem preberete v obvestilu za starše, ki so ga pripravili na MIZŠ in ga najdete na tej povezavi.

V šolo pridejo vsi učenci po običajnih urnikih. Izjema so prvošolčki, ki jih prvi dan v šolo pripeljejo starši v skladu z vabilom in obvestilom, ki so ga posredovale razredničarke.

Urnika za prvi šolski dan je na tej povezavi. Urnik za šolsko leto bo viden v -e-asistentu.

Pouk bo organiziran podobno kot ob zaključku šolskega leta. Vsi učenci bodo imeli matične učilnice, oddelki se med seboj ne bodo mešali razen pri razširjenem programu (izbirni predmeti, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti).

Podobno kot junija bodo učenci vstopali v šolo na ločenih vhodih, kjer je to mogoče. Mesto vstopa za vaš oddelek je navedeno v priloženem dokumentu o organizaciji na posamezni lokaciji. 

V mesecu septembru se učenci na matični šoli v Dobravljah ne bodo preobuvali, temveč bodo odšli neposredno v učilnice, kjer bo potekal pouk. Prvi šolski dan bodo petošolce in šestošolce ob prihodu avtobusov pričakali razredniki in jih povedli v telovadnico, kjer bo samo zanje krajši program. Ostalim učencem bomo letos dobrodošlico izrekli v učilnicah.

Posebno pozornost bomo namenili higieni rok in kašlja. Razkuževanje rok poteka ob vstopu v šolo.

 V vseh skupnih prostorih (hodniki, avle, jedilnica, sanitarije, garderobe) je potrebno nositi masko, ki jo prinesejo učenci od doma. Med samim poukom, ko so v učilnici učenci enega oddelka, maska ni potrebna. Ko se gibljemo po hodnikih upoštevamo desno pravilo.

PREVOZI:

Vsi učenci si morajo ob vstopu v avtobus ali šolski kombi razkužiti roke. Obvezno morajo nositi tudi maske. Novost je, da so lahko vsi sedeži v kombijih in avtobusih zasedeni.

Urnik prevozov – kombi

Urnik prevozov – avtobusi

Urnik prevozov – avtobusi za podružnice

KOSILO: Učenci, ki bodo na kosilu že prvi šolski dan, o tem obvestijo razrednika. Prav tako obvestijo razrednika, katere dneve bodo prejemali kosilo med šolskim letom. Starše opozarjamo, da je šolsko prehrano (malico, kosilo ) v primeru odsotnosti potrebno odjaviti do 8.00. Podrobnosti o odjavi se nahajajo pod zavihkom šolska prehrana.

Prvi šolski dan za vse nas pomeni najprej in predvsem ponovno veselo snidenje. Učence bomo seznanili s potekom pouka v drugačnih razmerah, v septembru pa jih bomo opolnomočili z znanjem, ki bo koristno v primeru, da bi kasneje bilo potrebno izvajati pouk na daljavo za posamezne oddelke.

V upanju, da prav vsi ostanemo čim dlje zdravi, vas prijazno pozdravljamo in se veselimo srečanja z vami.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Dostopnost