Skoči na glavno vsebino

Sodelovanje s starši

 Vzgojno delovanje šole je medsebojno povezovanje učiteljev, učencev in staršev. Starši s svojim sodelovanjem prispevajo k večji vzgojno-izobraževalni učinkovitosti šole.

 

Starši obiskujejo pogovorne ure.

Sodelujejo pri reševanju problemov, ki jih ima njihov otrok v šoli.

Doma spremljajo šolsko delo svojega otroka.

Udeležujejo se roditeljskih sestankov z vzgojno-izobraževano vsebino in izražajo svoje mnenje.

Seznanjeni so s Pravili šolskega reda.

Obiskujejo šolske in razredne prireditve.

Lahko sodelujejo pri pripravi in izvedbi dni dejavnosti.

Lahko prispevajo material za izvedbo različnih aktivnosti.

Lahko sodelujejo pri raznih krožkih.

Lahko sodelujejo pri izvedbi športnih dni.

Izrazijo svoje interese preko sveta staršev in sveta šole.

Prostovoljno pomagajo pri raznih projektih.

povzeto po Vzgojnem načrtu

Dostopnost