Skoči na glavno vsebino

Sobivanje med ljudmi ima določena pravila in norme.

Ne gre jih zanemarjati, kajti na njih sloni večina pozitivnih stvari,

ki jih uživamo kot skupnost in kot posamezniki.

Naj ponovim:

1) Vsak ima pravico do svobode in varnosti
2) Vsakdo ima pravico do spoštovanja zasebnosti in družinskega življenja
3) Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi.
zdravja ali morale ali zaradi varstva pravic in svoboščin drugih ljudi.
4) Vsakdo ima pravico do svobode govora, ki pa ne vključuje pravico do govora, ki ogroža javno varnost, povzroča nerede in podpira zločine in krši osnovna pravila zdravja in morale in posega v ugled in pravice drugih ljudi.
5) Prepovedano je socialno izločanje na podlagi spola, rase, barve kože, jezika, vere, političnega ali drugega prepričanja, narodnosti ali socialnega izvora, pripadnosti narodni manjšini, lastnini, rojstvu ali kakšni drugi okoliščini.

Kako bomo ukrepali:
A) O kršitvah obveščamo tiste službe, ki so na OŠ za to zadolžene. Kršitve prijavite tudi, če niste vpleteni.
B) Obračunavanje na lastno pest je prepovedano.
C) Tiste, ki bodo namesto prijave kršitev obračunavali na lastno pest, bomo obravnavali kot krivce. V nobenem primeru ne bomo dopustili fizičnega obračunavanja. Za preprečevanje le-tega so na voljo ustrezna vzgojna sredstva z ustrezno pravno podlago.

Nasvet:
Lotite se medsebojnih odnosov s pozitivne plati. Praviloma pozitiven pristop vodi do pozitivnih rezultatov. Kljub vsem dobrim nameram se vam lahko v medsebojnih odnosih kaj zalomi.

Vseh humornh opask resnično ne gre jemati kot sovražno naravnan govor.
Tudi najslabši dnevi niso tako slabi, kot izgledajo in imajo omejen rok trajanja.
V kolikor želite komu kaj res žalega ali zlega, ravnajte se po načelu rešilnega lenobnega pristopa: Počakajte, da vas napad »slabega« mine in dan bo postal lepši.

Vseeno večino sporov skušajte zgladiti sami, ker se boste na ta način izognili dogodkom in postopkom, ki vam v nobenem primeru ne bodo polepšali dneva ali olajšali bivanja na šoli.

Eden od osnovnih znakov, da določen spor potrebujete »zunanjo« pomoč je, da sprti strani sami ne najdeta kulturnega dogovora. V kolikor vam to uspe, ste bolj odrasli, kot si mislite.

Pa še enkrat skupaj razmislimo: si želimo enakosti ali enakopravnosti?

Dostopnost