Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

Obveščamo Vas, da bo vpis v 1. razred za šolsko leto 2016/17 na Osnovni šoli Dobravlje potekal v:

– ponedeljek, 22. 2. 2016, od 7.00 do 16.00,

– torek, 23. 2. 2016, od 7.00 do 17.00 in

– sredo, 24. 2. 2016, od 7.00 do 16.00.

Vpisovali bomo otroke, rojene od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.

Vpis bo potekal v prostorih šolske svetovalne službe. Bodoče prvošolce vabimo, da se pridružijo staršem ob vpisu, saj bi jih radi čimprej spoznali.

V primeru, da se vpisa ob navedenih terminih ne morete udeležiti, Vas prosimo, da se s svetovalno službo dogovorite za drugi termin (tel. št. 05 365 10 13 ali 05 365 10 10).

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo oz. če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Starši vpišejo otroka v javno ali zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. V primeru, da starši želijo otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš:

– morajo obvezno vpisati otroka na naši šoli,

– na izbrano šolo naslovijo pisno vlogo, v kateri navedejo razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želijo svojega otroka všolati na našo šolo in ne živijo v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želijo vpisati otroka.

Lep pozdrav.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ravnateljica

Mirjam Kalin

Dostopnost