Skoči na glavno vsebino

Vsem staršem se zahvaljujemo za donacije, ki ste jih prispevali na šolski prireditvi Nihče ni otok, ki je potekala 30. novembra 2023. Skupaj smo zbrali 2.800,00 EUR.

Prav tako se zahvaljujemo vsem ostalim, ki ste donacije naslovili na naš šolski sklad ob drugih priložnostih.

Iz šolskega sklada smo doslej pomagali socialno šibkim učencem za udeležbo v šoli v naravi, nekaj sredstev smo namenili za nadstandardne dogodke na šoli (kulturne in športne dejavnosti).

Šolski skladi so od leta 2022 po novem uvrščeni na seznam upravičencev do donacij iz dela dohodnine.

Starši in drugi podporniki šole lahko Šolskemu skladu Osnovne šole Dobravlje namenite največ do 0,3 % odmerjene dohodnine za leto 2023. Preostalih 0,7 % lahko namenite drugim upravičencem.

Iz ministrstva za finance so nas prosili, da vse, ki imate to možnost, oddate elektronski obrazec. Tisti, ki te možnosti nimate, pa lahko oddate natisnjen obrazec, ki ga pošljete po pošti ali oddate osebno na pristojnem finančnem uradu (Finančna uprava Republike Slovenije, Davčni urad v Ajdovščini, Gregorčičeva ulica 28, 5270 Ajdovščina).  

Vsem donatorjem se že vnaprej iskreno zahvaljujemo.

Povezava do e- obrazca in podrobnejših pojasnil: https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo

Povezava do pdf obrazca

https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_don.i.sl.pdf

Obrazec za dohodnino (primer za izpolnjevanje)

Dostopnost