Skoči na glavno vsebino

Na kratko o dejavnostih na naši šoli

 

Na naši šoli imamo mnogo dejavnosti, s katerimi učenci – ali dopolnijo znanje in veščine pridobljene pri rednem pouku ali pa se preizkusijo na področjih, ki jih pouk sploh ne obsega. So pa pomemben dodatek k rasti in razvoju v kompleksnejšo osebnost in pomembno širijo paleto znanja in razumevanja sveta, ki nas obdaja.

 

Lahko bi jih razdelili v 4 sklope: športno, družboslovno, natavoslovno in tehnično obarvane dejavnosti, čeprav pedagoška stroka ločuje vse dejavnosti zgolj na družboslovne in naravoslovne.

Vsaka od dejavnosti ima namen poglobitve že obstoječih znanj, pridobljenih pri pouku, in odkrivanja novih obzorij. Glede na to, da se učenci za večino dejavnosti odločajo po lastni presoji in zanimanju, v ospredju niso ocene in “učenje pod stresom obveznosti”, pač pa predvsem interes pridobivanja novih znanj in izkušenj.

 

rakov_1m prednovoletni_sportni_m

nr-dan-krnica-09-09-09_m

Šola v naravi: otroci 7. razreda

so preživeli čudovit teden

v Rakovem Škocianu.

Tik pred novim letom se razredi

pomerijo med seboj v “moštvenem

mnogoboju”. Temperatura

v dvorani preseže vrelišče!

Prednost šole, ki je obdana z naravo

(Mišje brdo, ribnik Dobravska krnica,

potok Skrivšek in ostale naravne danosti)

je idealna za izvedbo naravoslovnih dni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost