Skoči na glavno vsebino

ZADEVA: Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja

Na podlagi 34. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1I, 14/2015-ZUUJFO IN 76/2015) (v nadaljevanju Zakon), in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) (v nadaljevanju Uredba) Osnovna šola Dobravlje, dne 22. 11. 2016 objavlja naslednjo:

                         Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja

Predmet prodaje je premično premoženje po seznamu z izhodiščnimi cenami. DDV je vključen v ceno. Kupec je dolžan premično premoženje, ki bo predmet nakupa, prevzeti na lastne stroške. Interesente za nakup vabimo, da svoj interes sporočijo na e-naslov:   o-dobravlje.ng@guest.arnes.si, in sicer najkasneje do 7. 12. 2016. V primeru več interesentov za nakup posameznega premičnega premoženja bodo z interesenti izvedena pogajanja o ceni.

Premično premoženje se prodaja po metodi »videno-kupljeno«, zato je do datuma za sporočitev interesa možen ogled. Informacije za ogled oz. druge informacije v zvezi s prodajo predmetnega premičnega premoženja so na voljo na telefonu 05 365 10 11, kontaktna oseba Mirjam Kalin. Pogodbe bodo sklenjene predvidoma v roku 15 dni od zaključenega zbiranja interesentov oz zaključenih pogajanj o ceni

Mirjam Kalin, ravnateljica

Priloga 1: POPIS PREDMETOV ZA PRODAJO

NAZIV OPREME KOLIČINA

OCENJENA

VREDNOST (za kos)

RADIATORJI  (še uporabni) 27 kos 10,00 € z DDV
OMARA – 220 x 100 x 30 zelena z vrati 1 kos 5,00 € z DDV
OMARA – s stekleno vitrino – 220 x 100 x 30 1 kos 5,00 € z DDV
OMARA – odprta s poličkami – 210 x 90 x 33 1 kos 5,00 € z DDV
STARINSKA LESENA OMARA  – dvokrilna (cca 200x100x50) 1 kos 5,00 € z DDV
LESEN PREDALČNIK NA KOLESIH 1 kos 5,00 € z DDV
VISEČA BELA OMARA – 80x60x30 1 kos 5,00 € z DDV
PARNO-KONVEKCIJSKA PEČ 1 kos 300,00 € z DDV

 

 

Dostopnost