Spoštovani!

V mesecu maju na osnovnih šolah poteka nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za učence šestih in devetih razredov. Nacionalni preizkusi znanja so za učence obvezni.

Datumi NPZ:

 1. maj 2019: slovenščina (6. in 9. razred)
 2. maj 2019: matematika (6. in 9. razred)
 3. maj 2019: angleščina (6. in 9. razred)

Cilji NPZ-ja so:

 • prispevati h kakovostnejšemu učenju, poučevanju in znanju,
 • pomagati pri učinkovitem sprotnem preverjanju učnih načrtov,
 • prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učence,
 • prispevati k enotnejšim merilom učiteljevega ocenjevanja znanja in razvijati sposobnost učencev za kritično presojo lastnih dosežkov

Vpogledi in poizvedbe ter obvestila

Za posamezne predmete bodo vpoglede opravili učitelji z učenci skupaj na šoli. Starši do dosežkov svojih otrok lahko dostopajo s šifro učenca in njegovo številko EMŠO na spletni strani https://npz.ric.si. V kolikor želijo starši vpogled na šoli, prosimo, da se za to prijavijo pri učitelju, ki predmet poučuje.

 1. razred

deveti razred

 • 6. 2019 → na šoli za učence, starši po dogovoru, ravnatelj vnese poizvedbe na eRicu
 • 6. 2019 → na šoli za učence in za starše po dogovoru, ravnatelj vnese poizvedbe na eRicu
 • 6. 2019 → na šoli za učence in za starše po dogovoru, ravnatelj vnese poizvedbe na eRicu
 • 6. 2019 → ravnatelj vnese poizvedbe na eRicu (do 12. ure)

 

 • 6. 2019 → razdelitev obvestil o dosežkih učencem
 • 6. 2019→ zadnji rok za ugovor na dosežke pri NPZ
 • 6. 2019 → zadnji dan, ko lahko učenci ali njihovi starši zahtevajo učenčev preizkus znanja iz preteklega šolskega leta.

 

 1. razred
 • 6. 2019 na šoli za učence, starši po dogovoru, ravnatelj vnese poizvedbe na eRicu
 • 6. 2019 na šoli za učence in za starše po dogovoru, ravnatelj vnese v program poizvedbe
 • 6. 2019 → na šoli za učence in za starše po dogovoru, ravnatelj vnese v program poizvedbe ravnatelj vnese v program poizvedbe
 • 6. 2019 → ravnatelj vnese v program poizvedbe (do 12. ure)

 

 • 6. 2019 → razdelitev obvestil o dosežkih učencem
 • 6. 2019 → zadnji rok za ugovor na dosežke pri NPZ

 

Učencem želimo veliko uspeha pri reševanju nalog.

 

Mirjam Kalin, ravnateljica