Skoči na glavno vsebino

Spoštovani!

V mesecu maju na osnovnih šolah poteka nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za učence šestih in devetih razredov. Nacionalni preizkusi znanja so za učence obvezni.

Datumi NPZ:

4. maj 2022: slovenščina (6. in 9. razred)

6. maj 2022: matematika (6. in 9. razred)

10. maj 2022: angleščina (6. razred)

10. maj 2022: tehnika in tehnologija (9. razred)

Cilji NPZ-ja so:

 • prispevati h kakovostnejšemu učenju, poučevanju in znanju,
 • pomagati pri učinkovitem sprotnem preverjanju učnih načrtov,
 • prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učence,
 • prispevati k enotnejšim merilom učiteljevega ocenjevanja znanja in razvijati sposobnost učencev za kritično presojo lastnih dosežkov

Vpogledi in poizvedbe ter obvestila

Za posamezne predmete bodo vpoglede opravili učitelji z učenci skupaj na šoli. Starši do dosežkov svojih otrok lahko dostopajo s šifro učenca in njegovo številko EMŠO na spletni strani https://npz.ric.si. V kolikor želijo starši vpogled na šoli, prosimo, da se za to prijavijo pri učitelju, ki predmet poučuje preko e-pošte.

9. razred

deveti razred

 • 31. 5. 2022 → na šoli za učence, starši po dogovoru, ravnatelj vnese poizvedbe na eRicu
 • 1. 6. 2022 → na šoli za učence in za starše po dogovoru, ravnatelj vnese poizvedbe na eRicu
 • 2. 6. 2022 → na šoli za učence in za starše po dogovoru, ravnatelj vnese poizvedbe na eRicu
 • 3. 6. 2022 → ravnatelj vnese poizvedbe na eRicu (do 12. ure)

6. razred

 • 7. 6. 2022 na šoli za učence, starši po dogovoru, ravnatelj vnese poizvedbe na eRicu
 • 8. 6. 2022 na šoli za učence in za starše po dogovoru, ravnatelj vnese v program poizvedbe
 • 9. 6. 2022 → na šoli za učence in za starše po dogovoru, ravnatelj vnese v program poizvedbe ravnatelj vnese v program poizvedbe
 • 10. 6. 2022 → ravnatelj vnese v program poizvedbe (do 12. ure)
 • 18. 6. 2022 → zadnji dan, ko lahko učenci ali njihovi starši zahtevajo učenčev preizkus znanja iz preteklega šolskega leta.

Učencem želimo veliko uspeha pri reševanju nalog.

Dobravlje, 19. 4. 2022 Mirjam Kalin, ravnateljica

Dostopnost