Skoči na glavno vsebino

Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

Smo v petem tednu izobraževanja na daljavo. Šolo in naše vsakodnevno običajno skupno delo vsi zelo pogrešamo. Zato smo toliko bolj veseli vsakega stika, ki poteka preko spletnih učilnic, video srečanj in telefonskih pogovorov. Ponosni smo na vas, ko vidimo koliko truda ste vložili v opravljanje nalog in je vaš napredek viden. Velikokrat presežete naša pričakovanja. Predvsem pa smo veseli, da ste zdravi in da so ukrepi v našem okolju do sedaj uspešno preprečevali širjenje bolezni.

Konec minulega tedna smo šole prejele sklep ministrice in priporočila Zavoda za šolstvo v povezavi z ocenjevanjem in napredovanjem učencev v izjemnih okoliščinah. Povzetki obeh dokumentov so bili objavljeni tudi v medijih. Oba dokumenta prilagamo spodaj.

Kot je bilo že napovedano, bo ocenjevanje potekalo v mesecu maju in začetku junija. Glede na to, da je situacija pri predmetih zelo različna, vas bodo učitelji v spletnih učilnicah obvestili, kdaj in kako bo potekalo ocenjevanje pri posameznem predmetu. Nekatera ocenjevanja bodo potekala tudi preko video povezav. Da bi se izognili prekrivanju video srečanj v istem času za več otrok v družini, bodo učitelji razporedili termine tudi v popoldanskem času. V primeru težav in podvajanj prosimo, da nemudoma obvestite učitelja.

Najpomembnejše iz sklepa ministrice:

  • V času izobraževanja na daljavo se ocenjevanje učenca lahko izvaja individualno.
  • Znanje učenca se v drugem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu oceni vsaj enkrat.
  • Učencu, ki je pri predmetu v drugem ocenjevalnem obdobju dobil samo eno negativno oceno, se omogoči, da je ocenjen še najmanj enkrat do zaključka pouka.
  • Pri ocenjevanju znanja iz posameznega predmeta učitelj uporablja različne načine ocenjevanja.
  • Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda se v tem šolskem letu ne izvede.

Poleg rednega dela na šoli že načrtujemo novo šolsko leto. Še ta teden boste prejeli navodila glede postopka izbire neobveznih (za bodoče 4., 5. in 6. razrede) in obveznih izbirnih predmetov (za bodoče 7., 8. in 9. razrede).

Kmalu se bodo za učence pričele prvomajske počitnice in nekaj prostih dni tudi za večino staršev. Želimo vam, da si v tem času naberete novih moči, preden v maju nadaljujemo s šolo na daljavo in vsemi dolžnostmi, ki so potrebne za uspešen zaključek šolskega leta.

Lepo vas pozdravljamo in želimo, da ostanete zdravi.

Mirjam Kalin, ravnateljica

9869_Sklep ministrice_nemoteno opravljanje VIZ dela v OŠ 2019_2020

9870_Priporočila_ocenjevanje OŠ_16042020

Dostopnost