Skoči na glavno vsebino

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 9.do 10. februarja 2022  zaradi odrejene karantene izvaja izobraževanje na daljavo za vse učence oddelka 8 a.

Vsa dodatna obvestila so bila staršem že posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Dobravlje, 6. 2. 2022                                                             Mirjam Kalin,

                                                                                               ravnateljica

Dostopnost