Skoči na glavno vsebino

Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

V ponedeljek, 15. februarja 2021, šola odpira vrata tudi vsem učencem od 4. do 9. razreda. Kot so izrazili naši najmlajši učenci, to ponovno snidenje v šoli še prekaša tisto ob začetku šolskega leta 1. septembra.

Način organizacije pouka in higienski standardi so vam že podrobno poznani, saj so zelo podobni tistim, ki so se izvajali septembra in oktobra (razkuževanje, razdalja, zračenje, mehurčki). Da bi se pouk odvijal čim dlje v šoli, pa se bomo vsi maksimalno trudili in dosledno spoštovali vsa nadaljnja zapisana priporočila.

V šolo lahko pridete samo zdravi učenci brez simptomov kot so: povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, slabost, sprememba zaznavanja vonja, driska ali drugih bolezenskih znakov. V primeru, da imate navedene simptome, ostanete doma in omejite stike z drugimi ljudmi, za navodila pa starši pokličete zdravnika. 

V šolo pridete toplo oblečeni, najbolje v plasteh (čebulno), ker se bo med vsakim odmorom temeljito prezračevalo. Učnih pripomočkov si ne izmenjujete in izposojajte. Ob prihodu v šolo si razkužite roke, kasneje pa si jih pogosto temeljito umivate.

POUK

V šoli bodo učenci ves čas v mehurčku svojega oddelka. Oddelki se med seboj ne bodo mešali. Glede pouka v učnih skupinah bodo učenci 8. in 9. razredov (TJA, SLJ, MAT, ŠPO) ter TIT in GOS  v ponedeljek prejeli posebna navodila.

Na matični šoli se učenci ne preobuvajo in ne uporabljajo garderob.

Urnik za matično šolo Dobravlje bo med vikendom viden v e-asistentu.

Razpored za vhode, malico, odmore in kosila ostaja tak kot pred šolanjem na daljavo in se nahaja na povezavi: Razpored matična šola

Vsi obvezni izbirni in neobvezni izbirni predmeti (razen angleščina v 1. razredu) se v tednu od 15. do 19. februarja izvajajo na daljavo.

Interesne dejavnosti se začasno ne izvajajo.

Učenci boste nosili maske ves čas v skupnih prostorih (avla, hodniki, jedilnica, sanitarije, knjižnica, odhod v telovadnico) in na zunanjih šolskih površinah. Mask ne bo potrebno nosili le, ko ste v svojem matičnem oddelku t.i. mehurčku.  Nošenje mask na zunanjih površinah šole je obvezno tudi za starše. Starše prosimo, da ne vstopajo v šolski prostor razen v izjemnih primerih, ko je to dogovorjeno. 

Prav tako morajo imeti maske učenci v času šolskih prevozov – v kombijih in na avtobusih.

O samem poteku dela ob povratku, vas bodo obveščali učitelji/ce.

JUTRANJE VARSTVO

Starše, ki vozite otroke v šolo ali pridejo peš, prosimo, da pridejo čim kasneje, če je le mogoče ne prej kot 20 min pred pričetkom pouka, saj zaradi kadrovskih zmogljivosti, tem otrokom (izjema je prvi razred) ne moremo nuditi jutranjega varstva v mehurčku.

PODALJŠANO BIVANJE

Starše učencev 4. in 5. razredov, prosimo, da koristijo podaljšano bivanje le v nujnih primerih. V primeru, da bodo posamezni učenci iz teh oddelkov ostajali v šoli, ne bomo mogli zagotavljati mehurčkov za prvo triletje. V tem primeru bomo morali kombinirati skupine z učenci 3. razreda (Skrilje, Vipavski Križ), 4. in 5. razreda v Črničah in z ostalimi učenci v Vrtovinu. V takih mešanih skupinah morajo potem učenci ves čas nositi maske.

PREVOZI

Priporočeno je, da za varen prihod in odhod iz šole v čim večji meri poskrbite starši – tako bo manj učencev v avtobusih in v šolskih kombijih. Tam, kjer je to mogoče in varno, spodbujajmo učence, da v šolo pridejo sami peš.

Šolski kombiji in avtobusi imajo urnik kot ob začetku šolskega leta. Pred vstopom na avtobus ali v kombi si učenci razkužijo roke in nadenejo maske. V šolskih avtobusih je priporočljivo, da učenci sedijo v cik-cak sedežnem redu, če je za to dovolj prostora.

URNIK šolski kombiji – podružnice

URNIK avtobusi podružnice

URNIK avtobusi matična šola Dobravlje

KOSILO

Učenci zjutraj  ob prihodu v šolo seznanijo razredničarke, ali bodo učenci na kosilu in glede načina odhoda domov, oziroma ali bodo v podaljšanem bivanju.

Starše in učence pozivamo, da se dosledno držite vseh higienskih priporočil in karanten, ki so družinam odrejene ob morebitnih pozitivnih testih, ko se še čaka na izide pcr testov.

Tudi vsi zaposleni se moramo redno testirati. V primeru, da bodo posamezni hitri testi pozitivni, bodo zaposleni za en dan izvzeti od pouka/delovnega procesa ter bo potrebno počakati na izide pcr testov. Zato bo v prihajajočem tednu potrebno zelo  veliko strpnosti in hitrega prilagajanja.

Tednu v šoli bodo sledile zimske počitnice. Upamo, da bomo tudi po teh lahko dali slovo pouku na daljavo v takšnem obsegu, kot je trajal od oktobra do tega trenutka.

Staršem se za vse sodelovanje, izjemno strpnost in razumevanje toplo zahvaljujemo. Vaša iskrena podpora nas je ves čas spodbujala, da svoje delo opravljamo še z večjo srčnostjo.

Želimo vam lep pustni vikend in da ta naš ljudski običaj, ki preganja zimo, vsaj za hip skupaj z vipavsko burjo odžene tudi nevaren virus ter nam vsem skupaj privabi novo skupno pomlad.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Dostopnost