Skoči na glavno vsebino

Rimski imperij je bil zelo velik, celo večji od današnje Indije. Bil je prepreden z mrežo veličastnih mest. Eno izmed teh, je bilo tudi mesto Emona. Bilo je manjše, a ravno tako impresivno. Ob Rimski zasedbi, današnje Ljubljanske kotline, je bil ta prostor že naseljen. Takrat dobi Emona status kolonije, ki je najvišji mestni status z vsemi pravicami. Načrtovalci mesta Emona so skrbno upoštevali kozmološka in simbolična načela ter geometrično strukturo. Tako je bilo mesto podoba sveta v malem (B. Županek (2014). 2000 let Emone, mesta v imperiju. V Revija Gea, Ljubljana: Mladinska knjiga Založba d.d., februar 2014, str. 24–35).

Kakšno je bilo življenje v rimski Emoni? Vse to in še več boste izvedeli v prebiranju literature za:

TEKMOVANJE UČENCEV IZ ZNANJA ZGODOVINE (8. in 9. razredi). Tema: 2000 LET EMONE–RIMLJANI NA SLOVENSKEM


Pripravila: Polona Krkoč

Dostopnost