Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

 

Obveščamo Vas, da bo vpis otrok v 1. razred za šolsko leto 2018/19 na Osnovni šoli Dobravlje potekal v:

  • ponedeljek, 5. 2. 2018, od 7.00 do 17.00 (PŠ Vipavski Križ)
  • torek, 6. 2. 2018, od 7.00 do 16.00 (PŠ Skrilje, PŠ Vrtovin)
  • sreda, 7. 2. 2018, od 7.00 do 16.00 (PŠ Črniče)

Vpisovali bomo otroke, rojene od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.

Vpis bo potekal v prostorih šolske svetovalne službe. Bodoče prvošolce vabimo, da se pridružijo staršem ob vpisu, saj bi jih radi čimprej spoznali.

V primeru, da se vpisa ob navedenih terminih ne morete udeležiti, Vas prosimo, da se s svetovalno službo dogovorite za drugi termin (tel. št. 05 365 10 13 ali 05 365 10 10).

Starši vpišejo otroka v javno ali zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. V primeru, da starši želijo otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš:

  • morajo obvezno vpisati otroka na naši šoli,
  • na izbrano šolo pa naslovijo pisno vlogo, v kateri navedejo razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želijo svojega otroka všolati na našo šolo in ne živijo v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor se želi vpisati otroka.

Lep pozdrav.

Ravnateljica

Mirjam Kalin

Dostopnost