Skoči na glavno vsebino

Zdrava šola

 

 

 

 

ZDRAVA ŠOLA

 

S šolskim letom, 2008/2009, je naša mala podružnica vstopila v mednarodni projekt Zdrava šola. Projekt bomo tudi nadaljevali. Več o projektu si lahko preberete na  www.ivz.si/index.php?akcija=novica&n=558

 

CILJI EVROPSKE IN SLOVENSKE MREŽE ZDRAVIH ŠOL:

 1. Aktivno podpirati pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bodo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeti za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učiteljev med seboj ter med učenci.
 3. Socialni cilji morajo postati jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Učence moramo spodbujati k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izrabiti je potrebno vsako možnost ta izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostavljali bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

 

 

V letošnjem šolskem letu smo so zadali naslednje naloge:

1. redni, mesečni pregled zobov v sodelovanju z ZD Ajdovščina,

2. gibanje na svežem zraku,

3. ponudba raznovrstnih interesnih dejavnosti,

4. zdrava  prehrana za malico,

5. nesladkani rojstni dnevi,

6. izvedba medene malice v sodelovanju z ČZ Slovenije,

7. odmor s sadjem (Evropski projekt razdeljevanja sadja na šoli),

8. ločevanje odpadkov v ustrezne zabojnike,

9. skrb za okolico šole (gredice, lončnice…),

10. razvijali bomo dobre medsebojne odnose med učenci, učitelji in starši,

11. sodelovali bomo pri humanitarnih akcijah,

 

 

Koordinatorka: Mateja Kompara

 

Dostopnost