Skoči na glavno vsebino

Zdrava šola v Črničah

 ZDRAVA   ŠOLA        zdrava sola                       

 

Naša podružnica je od lanskega šolskega leta (2008/2009) vključena tudi v mednarodni projekt Zdrava šola. Tudi v šolskem letu 2012/13 si bomo prizadevali za uresničevanje ciljev Zdrave šole.

 

Letošnja rdeča nit Zdravih šol so: ODNOSI – DO SEBE, DRUGIH IN OKOLJA

 

Ni vseeno, kakšen je naš odnos do okolja, hrane, higiene, izobraževanja, prostega časa, do varnosti, gibanja, zasvojenosti, kemijske (ne)varnosti, računalnikov, do zdravja in do življenja nasploh. Ravnajmo odgovorno!!!

CILJI EVROPSKE IN SLOVENSKE MREŽE ZDRAVIH ŠOL

Vse šole, ki smo vstopile v mrežo Zdravih šol, se zavedamo, da je potrebno spodbujanje in uresničevanje naslednjih ciljev:

 • aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bodo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli;
 • skrbeli za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učiteljev med  seboj ter med učenci;
 • se potrudili, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem;
 • vse učence spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude;
 • izrabili vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja;
 • skrbeli za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo;
 • skrbeli za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta  zdravstvene vzgoje;
 • aktivno podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev;
 • upoštevali dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje;
 • upoštevali komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene  vzgoje;
 • sodelovali s specializiranimi službami v skupnosti, ki lahko svetujejo in pomagajo pri  zdravstveni vzgoji;
 • vzpostavili poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Projekti, dejavnosti, naloge, ki jih bomo izvajali v letošnjem šolskem letu:

 • zdrav zajtrk za zdrav začetek dneva (izvaja se v 3. razredu v sodelovanju z Mlinotestom in ZD Ajdovščina);
 • redni pregledi zobkov v sodelovanju z ZD Ajdovščina;
 • izvajanje minute za zdravje;
 • gibanje na svežem zraku;
 • ponudba več rekreacije v okviru krožkov (tečaj tenisa, košarke …)
 • zdrava prehrana na šolskem jedilniku;
 • izvedba medene malice in obisk čebelarja (v sodelovanju s čebelarsko zvezo Slovenije);
 • zdravo praznovanje rojstnih dnevov (sezonsko domače sadje – sveže, suho, lešniki, orehi, kostanj …)
 • kultura prehranjevanja pri zajtrku, malici, kosilu, popoldanski malici;
 • odmor za sadje (Evropski sistem razdeljevanja sadja v šolo);
 • tečaji prve pomoči (vsi zaposleni);
 • z načinom življenja na šoli spodbujamo ločevanje in zmanjševanje količine odpadkov na šoli, doma in v kraju;
 • vsi na šoli (učenci in zaposleni) bomo skrbeli za urejene razrede, čisto okolico, posadili čebulice pomladanskih cvetic, okrasne grmičke in drevesa;
 • skrbeli za razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učenci, učitelji in starši;
 • pomagali učencem pri oblikovanju pozitivne samopodobe;
 • sodelovali v preventivnih programih v sodelovanju z lokalnimi službami: gasilci, policijo, reševalci …
 • sodelovali pri raznih humanitarnih akcijah: zbiranje zamaškov, igrač, zvezkov za revne otroke ….

 

Več o slovenski mreži Zdravih šol si lahko preberete na spletnih straneh: www.ivz.si/index.php?akcija=novica&n

www.schoolsforhealth.eu/

Koordinatorka Zdrave šole v šolskem letu 2012/13: Dolores Trošt

Dostopnost