Samotestiranje- povratna informacija

Spoštovani starši.

Za nami je prvo samotestiranje v šolah za vse učence. Z veseljem vam sporočamo, da je samotestiranje potekalo gladko in tekoče. Mlajši učenci so bili na to dobro pripravljeni, za kar gre zasluga vam, dragi starši. Pokazalo se je, da tudi prvošolci to zmorejo.

Hitro testiranje je presejalni test, ki omogoča, da pravočasno zaznamo morebitne okužbe in prepreči nadaljnje širjenje. To v veliki meri omogoča, da se pouk v čim večji meri izvaja v šoli. Učitelji, ki so bili prisotni pri samotestiranju, pa so povedali, da se sedaj na ta način počutijo bolj varne. Posebej še zaradi današnjih rezultatov, ki so skoraj 100 % pokazali negativen rezultat hitrega testa.

Obžalujemo, da vas z zamikom obveščamo o okrožnici MIZŠ, ki je prispela včeraj v večernih urah in v kateri je bila nepričakovana sprememba (še zjutraj nam je bilo zagotovljeno, da do sprememb zagotovo ne bo prišlo). Sprememba prinaša novost: v prvem izobraževalnem obdobju (od 1. do 3. razreda) je izjemoma dovoljena prisotnost staršev ob izvajanju samotestiranja. Kateri so ti izjemni primeri okrožnica ne opredeljuje. Starše prosimo za tehten premislek glede prisostvovanja samotestiranju, saj bi to po nepotrebnem pomenilo dodatno zbiranje ljudi v šolskem prostoru in vnašanje dodatne potencialne nevarnosti. Današnji dan je pokazal, da najmlajši takšno samostojnost zmorejo. Na nas pa je, da jih pri tem še krepimo in spodbujamo. Če pa boste to izjemoma želeli, je to mogoče le z izpolnjenim pogojem pct, ki se ga pokaže učitelju. V kolikor bo sledila drugačna razlaga ministrstva, vas bomo obvestili.

Še enkrat hvala vam, ker z vašim odgovornim ravnanjem prispevate, da se Covid-19 ne širi v našem okolju.

Lep pozdrav,

Mirjam Kalin

Samotestiranje od 17.11.2021

Spoštovani starši,

Vlada je v četrtek, 11. 11. 2021, sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo  Covid 19 .

Podrobnejše informacije o obveznostih staršev in dopustnih izjemah se nahajajo v priloženi okrožnici.  V prilogi je tudi protokol, kako se izvaja testiranje na šolah.

OKROŽNICA MIZŠ

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA

Od srede, 17. 11. 2021, bo potekalo obvezno samotestiranje učencev s hitrimi testi trikrat tedensko. To pomeni, da se bodo učenci v prostorih šole testirali sami ob ponedeljkih, sredah in petkih. Učitelj bo samotestiranje zgolj nadziral. Če vaš otrok izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali cepljenja, prosimo, da o tem do torka, 16. 11. 2021, obvestite razrednika, saj se mu v tem primeru ni potrebno samotestirati.

Starši prevzamete teste za samotestiranje učencev v lekarnah, učenci jih prinesejo s seboj v šolo.

Starši morate obvezno podati predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje (obrazec v prilogi) k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje. Podpisan obrazec oddate razrednikom do  torka, 16. 11. 2021, ali najkasneje v sredo zjutraj. V primeru, da je otrok te dni bolan ali v karanteni, pa na dan, ko pride v šolo.

SOGLASJE/NESOGLASJE SAMOTESTIRANJE

V primeru, da starši ne soglašate z izvajanjem samotestiranja v skladu z odlokom, se tem  učencem začasno prepove zbiranje v  šoli in se jim,  v skladu s Sklepom o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo (Uradni list RS, št. 138/21), omogoči izobraževanje na daljavo.

Prosimo vas, da se v naslednjih dneh z otrokom pogovorite o tem, kako samotestiranje poteka, pri čemer vam je lahko v pomoč video na naslednji povezavi:  https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU. Priporočamo, da otrok samotestiranje ob vaši prisotnosti poskusi tudi sam izvesti. Številni starši so to že poskusno izvajali z otroki doma in nam sporočili, da ni bilo težav.

Zavedamo se, da imate različna mnenja in jih v vseh normalnih okoliščinah želimo spoštovati. Trenutno pa je stanje v našem okolju oziroma šoli takšno, da komajda obvladujemo razmere. Dnevno nam sporočate o novih potrjenih primerih, ki imajo za posledico karantene oddelkov. Covid -19 je vzrok tudi vse večjim odsotnostim učiteljev. Ne samo zdravstvo, tudi mi smo na robu zmogljivosti glede izvajanja pouka.

V javnosti se omenja možnost hibridnega pouka, vendar je ta možen le v omejenih primerih na matični šoli Dobravlje, na podružnicah pa je skorajda nemogoče, ker kraji še ne zagotavljajo stabilne in dovolj močne povezave.

Naredimo vse, da bomo zavarovali lastno zdravje in zdravje vseh okrog nas. Večina učencev preboleva Covid-19 v blagi obliki, vendar nam starši sporočate primere, ko je bolezen potekala v težji obliki ali se je okužba prenesla na druge člane v družini, ki so po tem imeli težjo obliko. Več učencev ima namreč doma tudi ranljive družinske člane, za katere je lahko okužba zelo nevarna.

Bodimo empatični, saj nikoli ne vemo, ali se ne bomo nemara že jutri tudi sami znašli v podobni situaciji. Spoštujemo ukrepe, ki so v danem trenutku znani, saj v tej izjemno kritični situaciji vsi nosimo veliko odgovornost. Stopimo skupaj in spremenimo trend na bolje, da se bomo lahko šole vrnile v normalne okoliščine.

V Sloveniji je že dovolj nestrpnosti in razdvojenosti. V našem okolju pa si želimo sodelovanja in povezanosti. Pokažimo, da vsi skupaj to zmoremo.

Lep pozdrav,

Mirjam Kalin

Novi Covid-19 ukrepi od 8. 11. 2021

Spoštovani starši.

Kot je to že običajno, ste iz medijev izvedeli, kakšne novosti prinaša najnovejši odlok vlade. V priponki objavljamo okrožnico našega ministrstva, ki podrobneje opisuje spremembe, v nadaljevanju pa navajamo najpomembnejše spremembe, ki pričnejo veljati že jutri, 8. 11. 2021, in se nanašajo na pouk v šoli.

OKROŽNICA MIZŠ, 6. 11. 2021

Pomembno:

  • Z dnem 8. 11. je za vse učence, zaposlene in ostale, ki vstopajo v šolo, obvezna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske FFP2. Masko je potrebno nositi v vseh zaprtih prostorih in tudi pri gibanju ter zadrževanju na odprtih javnih krajih, če ni mogoče zagotoviti razdalje najmanj 1,5. Zaščitne maske iz blaga niso več dovoljene.
  • Izjema pri nošenju mask so otroci, ki še niso dopolnili 6 let in učenci pri pouku športa.
  • Govorilne ure, roditeljske sestanke in druge oblike dela se bo do preklica izvajalo na daljavo. Le v izjemnih primerih, ko je potreben individualni pogovor s starši, se jih lahko izvede v šoli ob upoštevanju pogoja PCT, ki se ga preverja. Torej skupne pogovorne ure, napovedane za 8. 11. (na podružnicah ) in 9. 11. 2021 (na matični šoli) ne bodo izvedene v živo, temveč na daljavo. Starše prosimo, da se na pogovorne ure najavijo po navodilih, ki so navedena na spletni strani šole (sodelovanje s starši – matična šola ter na straneh podružničnih šol).
  • Od 15. 11. naprej se bo tri krat tedensko v šoli izvajalo samotestiranje za vse učence osnovnih šol. Starši ste upravičeni do 15 testov na mesec za vsakega otroka, ki jih dobite v lekarni. Prosimo, da si jih pravočasno zagotovite. O tem, kako se bo izvajalo samotestiranje, vas bomo še obvestili, saj na podrobnejša navodila še čakamo.
  • Samotestiranje ne bo potrebno za učence, ki so bili cepljeni ali so Covid preboleli.

V zadnjih dveh tednih smo zaznali večji porast okužb tudi na naši šoli. Trenutno je v karanteni en oddelek na PŠ Črniče, minuli teden pa je  bilo doma zaradi okužb ali karantene kar 27 učencev OŠ Dobravlje. Upamo, da bomo širjenje na šoli pravočasno ustavili z dodatnimi ukrepi in tako izvajali čim dalj časa pouk v šoli. Pri tem pa resnično potrebujemo pomoč vseh staršev, ki dosledno skrbite za  izvajanje samotestiranja ter ostalih možnih ukrepov, saj le tako pravočasno zadržite učence doma ter preprečite morebitno širjenje. Šteje vsak učenec, vsak starš in vsak dan preživet v šoli.

Lepo vas pozdravljamo in želimo, da ostanete zdravi.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Samotestiranje učencev od 2. 11. 2021

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da novi ukrepi za preprečevanje širjenja virusa določajo prostovoljno samotestiranje za vse učence od 1. do 9. razreda. Samotestiranje se izvaja dvakrat tedensko v domačem okolju, praviloma ob ponedeljkih in sredah. Učenci so upravičeni do 10 HAG testov mesečno za samotestiranje, ki jih starši prevzamete v lekarnah.

Prilagamo protokol za izvajanje samotestiranja in okrožnico MIZŠ.

PROTOKOL

OKROŽNICA MIZŠ

Ukrepi glede nošenja mask za učence ostajajo enaki.

Zaradi povečanega prezračevanja v času pouka, naj se otroci ob povratku v šolo po počitnicah še posebej toplo oblečejo.

Ob tem naj dodamo, da je bilo v času počitnic kar 5 oddelkov na OŠ Dobravlje v karanteni (3. S, 4. S, 4. K, 8.a in 9.b). Zadnji skupni stik so  imeli učenci v petek, v  enem primeru v četrtek. Vsi se v torek, 2. 11. vračajo v šolo.

Starši ste nas obveščali, da je v času počitnic zbolelo še nekaj otrok iz navedenih oddelkov, pri čemer so bili nekateri pozitivni popolnoma brez simptomov. Za Covidom je zbolelo tudi nekaj otrok iz drugih oddelkov, kar pa ni vplivalo na karantene oddelkov.  Naj omenimo, da Covid ni prizanesel tudi nekaterim  učiteljem, ki so bili v kontaktu v navedenih oddelkih.

Zaradi vsega navedenega vas resnično naprošamo, da se možnosti prostovoljnega samotestiranja poslužujete dosledno, saj je to poleg že znanih ostalih ukrepov, edina stvar, ki nam ostaja, da izvajamo pouk čim več v šoli. Če je le mogoče in že imate HAG teste doma, vas naprošamo, da samotestiranje izvedete že danes ali jutri zjutraj pred prihodom v šolo.

Vsem staršem se za izraženo skrb in obveščanje najlepše zahvaljujemo. Obenem nam je žal, da s takimi informacijami prihajamo ravno v času praznika, ki za večino pomeni kratek oddih za družino in sorodnike.

Želimo vam, da ostanete zdravi, če pa Covid poseže tudi v vaše družine, naj le-ta poteka v čim blažji obliki.

Lepo vas pozdravljamo.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Samotestiranje učencev 7., 8. in 9. razreda

Spoštovani starši.

Pošiljamo vam podrobnosti glede izvajanja samotestiranja v osnovni šoli za učence 7., 8. in 9. razreda. Vse ostale informacije glede organizacije pouka bodo objavljene na spletni strani šole najkasneje v torek zjutraj.

Zakaj samotestiranje

Samotestiranje je presejalni program, ki omogoča hitro identifikacijo asimptomatskih učencev in dijakov ter učencev in dijakov v presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik in s tem prekinitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

Kdo izvaja samotestiranje

Učenci 7. 8. in 9. razreda ter dijaki izvajajo samotestiranje enkrat tedensko v enakih presledkih na domu.

NIJZ priporoča, da učenci oziroma dijaki samotestiranje izvedejo v nedeljo zvečer ali ponedeljek zjutraj, saj v primeru pozitivnega testa (in kasnejši potrditvi okužbe s testom PCR) v karanteno ne bo potrebno celotnemu oddelku.

Rezultati testiranja veljajo tudi za vstop v glasbene šole.

Samotestiranje je brezplačno. Učencu ali dijaku pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec. Lekarne bodo izdajale teste staršem ali zakonitim zastopnikom učenca po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja, če so rojeni od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010. Teste boste prevzeli za vsak mesec posebej. Testi bodo na voljo v lekarnah od 30. 8. 2021.

Samotestestiranje se ne izvaja

Samotestiranja ne izvedejo učenci in dijaki, ki so preboleli nalezljivo bolezen COVID-19 in od začetka simptomov bolezni ni minilo več kot šest mesecev, ter tisti, ki so bili cepljeni in je od vzpostavitve zaščite proti nalezljivi bolezni COVID-19 minilo manj kot devet mesecev.

Pogoj za samotestiranje doma

Pogoj za samotestiranje doma je, da se učenec ali dijak počuti zdrav in brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora učenec ali dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki obvestiti njegovega izbranega osebnega zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika pa dežurno službo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki nadomešča izbranega osebnega zdravnika v nujnih primerih (dežurna služba).

Pozitivni rezultat samotestiranja

V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju učenec ali dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika pa dežurno službo ali kontaktno točko zdravstvenega doma za testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) v kraju bivanja. V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani osebni zdravnik učenca oziroma dijaka, v primeru njegove odsotnosti, pa dežurna služba, učenca oziroma dijaka napoti na testiranje s testom PCR ali pa se za testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma za testiranje s testom PCR v kraju bivanja dogovorijo starši ali zakoniti zastopniki, oziroma dijaka. Učenec oziroma dijak v primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju do prejema rezultata testa PCR ostane doma v samoizolaciji in upošteva navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so predvidena za ta namen.

Obveščanje o pozitivnem rezultatu samotestiranja

O pozitivnem rezultatu testa PCR starši ali zakoniti zastopniki učenca oziroma dijak obvestijo ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma osebo, ki jo pooblasti ravnatelj, in izbranega osebnega zdravnika učenca oziroma dijaka, v primeru njegove odsotnosti, pa dežurno službo.

Negativni rezultat samotestiranja

V primeru negativnega rezultata testa PCR se učenec ali dijak lahko udeleži pouka oziroma rednega izobraževalnega procesa ter izvajanja obšolskih in izvenšolskih dejavnosti.

Ravnanje ravnatelja ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu

Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu ravnatelj ravna v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki urejajo ravnanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ter opredeli tesne kontakte in visoko rizične tesne kontakte učenca oziroma dijaka ter druge ukrepe, ki so potrebni za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Ravnatelj oziroma oseba, ki jo pooblasti, obvesti prepoznane kontakte učenca oziroma dijaka in spremlja epidemiološko situacijo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Ravnanje z odpadki pri izvajanju samotestiranja

Odpadke pri izvajanju samotestiranja (npr. uporabljene robčke, testne materiale) in odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo) je treba odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreče se ne tlači. Po odlaganju v vrečo se odpadkov ne dotika. Vrečo je treba namestiti v drugo vrečo in jo tesno zavezati ter označiti, da gre za odpadke v zvezi s samotestiranjem. Napolnjenih in označenih vreč z odpadki se ne odpira. Vrečo z odpadki je treba hraniti vsaj 72 ur ločeno od drugih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (druge odpadke).

Vsebino smo povzeli iz okrožnice MIZŠ in Pravilnika o načinu izvajanja samotestiranja za zgodne odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za učence in dijake, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 133/21, 23. 8. 2021, in se bo začel uporabljati 1. septembra 2021 (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).

Dodatne informacije o samotestiranju: https://www.nijz.si/sl/samotestiranje

Povezava do pravilnika: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2761/pravilnik-o-nacinu-izvajanja-samotestiranja-za-zgodnje-odkrivanje-okuzb-z-virusom-sars-cov-2-za-ucence-in-dijake

Veselimo se že pričetka novega šolskega leta. V upanju, da bo čim bolj zdravo in uspešno  vas prijazno pozdravljamo.

Veselimo se že pričetka novega šolskega leta. V upanju, da bo čim bolj zdravo in uspešno  vas prijazno pozdravljamo.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Dostopnost