Skoči na glavno vsebino

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se 13. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za  oddelek 7. c izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo samo 13. 1. 2022.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po e-pošti.

Dobravlje, 12. 1. 2022                                                Mirjam Kalin, ravnateljica                                                                                                      

Dostopnost