Reševanje ankete

Učenci pozdravljeni!

Trenutno imamo veljavno rešenih ca. 70 anket od 200 – 250 možnih (če vštejemo še 5. razred). Želeli bi vas spodbuditi, da tisti, ki je še niste rešili, to poizkusite narediti do jutri. Povprečen čas trajanja ankete je ca 11 min, pa tudi če boste za to porabili kakšno minuto več, je vredno. Anketa NI obvezna, nam bo pa v veliko pomoč kako približati naše (učiteljeve) aktivnosti vašim problemom, izzivom in željam glede učenja na daljavo. Seveda se sedanji pouk močno razlikuje od klasičnega pouka. Ampak izboljšave želimo sprejeti na podlagi vaših pripomb in odzivov. Vsega naenkrat ne bomo rešili, marsikaj pa. Zato vas še enkrat pozivamo in prosimo, da pristopite k izpolnjevanju ankete. Spremembe bodo, z vašo pomočjo kvalitetnejše kot brez.

Anketa se nahaja v učilnici slovenščine.

Tudi za posamezen predmet bo smiselno sprejeti izboljšave na podlagi dogovorov, konkretnih predlogov in krajših anket za točno določen predmet, kajti predmeti se med seboj razlikujejo in vsak ima svojo specifiko (posebnost).

Ogromno stvari, ki so prisotne pri pouku v živo pri pouku na daljavo manjka. So pa druge kvalitete: samostojnost, samodisciplina, samostojno iskanje virov, lastne pobude in iznajdljivost, veščine povezovanja na daljavo, uporaba IKT, kultura komunikacije … Oboje šteje. Na dano situacijo: poberite najboljše možno na najboljši možen način!

V arhivu ankete imamo upogled v splošne podatke glede trenutnih rešitev in v statistiko reševanja. Do sedaj se je nabralo precej kvalitetnih predlogov z vaše strani. Želeli bi, da bi bila udeležba čim višja. Hvala za sodelovanje.

Ostanite zdravi!

P.V.

Obvestilo za učence in starše, 5. 4. 2020

Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

Za nami je tretji teden pouka na daljavo in po napovedih bo tak način dela trajal še nekaj časa. O možnih scenarij ste zagotovo slišali v medijih. V tem obdobju smo učitelji, učenci in starši pridobili nekaj izkušenj, dopolnjujejo pa se tudi strokovna priporočila Zavoda za šolstvo in resornega ministrstva. Zadnja smo na šole prejeli konec tedna. V skladu s tem vas obveščamo, da bomo v prihodnje naša prizadevanja usmerili tako, da bodo zadolžitve učencev občutno manjše kot doslej, predvsem pa manjše, kot če bi bili pri pouku v šoli.

Na razredni stopnji boste to opazili že v ponedeljek, ko boste za posamezen dan prejeli naloge:

  • iz največ dveh predmetov za stopnjo od 1. do 3. razreda (občasno iz treh predmetov 3. razred)
  • in največ treh predmetov od 4. do 5. razreda.
  • Vsak dan boste poleg predmetov kot so MAT, SLJ, SPO in drugi na urniku imeli tudi nekaj športnih dejavnosti, kajti v tem času so ohranjanje telesne kondicije in sprostitvene dejavnosti izrednega pomena. Dopolnilne dejavnosti za sprostitev, ustvarjanje in opazovanje narave so v učilnicah podaljšanega bivanja ter seveda v šolski knjižnici.

Na predmetni stopnji je organizacija pouka na daljavo drugačna, saj ima vsak predmet svojo učilnico. Tu se bomo trudili, da količino dela še bolj prilagodimo razmeram ter vzpostavimo boljšo preglednost nad zadolžitvami učencev.

V minulem tednu so bili vsem razrednikom določeni učitelji pomočniki, ki skrbijo za to, da pomagajo učencem, ki so bili do sedaj manj odzivni in po oceni učiteljev potrebujejo dodatno spodbudo. Dragi starši, nikar ne oklevajte, če vas ti pomočniki pokličejo in ponudijo pomoč. Pomembno je, da v teh okoliščinah ne pozabimo na nobenega učenca in vsakomur omogočimo delo na daljavo.

Preverjanje in ocenjevanje: V mesecu aprilu še ne bo potekalo ocenjevanje na daljavo. Potekalo pa bo preverjanje znanja. To pomeni, da bodo učenci svoje zadolžitve v različnih oblikah, ki bodo dogovorjeni z učiteljem (ustni odgovori preko video konferenc, po telefonu, pisni izdelki, fotografije, risbe, video posnetki…), pošiljali učiteljem, ti pa bodo učencem podali povratno informacijo. Način preverjanja, ki ga bodo določili, bo kasneje uporabljen tudi za ocenjevanje. Učitelji bodo pri tem upoštevali tehnične možnosti komuniciranja s posameznim učencem.

Upravičenost do pomoči za prehrano: Starši učencev, ki v šoli prejemajo brezplačno kosilo, ste upravičeni do paketov pomoči hrane, ki jih prevzamete na Rdečem Križu in pred tem pokličete na 051 430 722. V izjemnih primerih, ko morajo starši biti v službi in je priprava hrane doma nemogoča, nas pokličite na 051 323 234 ali pišite na e-naslova: izabel.hrescak@os-dobravlje.si ali ana.kalin@guest.arnes.si.

Nekateri starši nimate e-naslova v naši bazi podatkov. V kolikor naslov imate in sporočil ravnateljice in razrednikov ne sprejemate, prosim, da o tem obvestite razrednika in mu svoj naslov posredujete. V tem času sta e-pošta in šolska spletna stran edini mogoči poti za množično obveščanje.

Dragi učenci. Vse pohvale za vaše sodelovanje in številne lepe primere nalog in srečanj na daljavo, ki so se do sedaj odvili in so me o njih obvestili učitelji.

Dragi starši. Tudi vi si zaslužite veliko pohvalo in zahvalo za vašo angažiranost. Otrokom stojite ob strani v času, ko tudi vas tarejo številne druge skrbi in obveznosti. To vse ima dolgoročno neprecenljivo vrednost.

Želim vam da ostanete zdravi in dovolite, da pomlad, ki se razcveta, vsak dan v vas obudi tudi nekaj lepega.

Lepo pozdravljeni.

Mirjam Kalin, vaša ravnateljica

 

 

Kratki animirani film Zemlja kliče nagrajen

Na Osnovni šoli Dobravlje nas je razveselila novica, da je kratki animirani film Zemlja kliče, prejemnik nagrade Posebna omemba otroške žirije na Mednarodnem filmskem festivalu Zoom.14, ki ga prireja Pionirski dom Ljubljana. Film se je izmed 60 prispelih otroških filmov (kategorija do 14 let) uvrstil v tekmovalni program, kamor je bilo izbranih 16 kratkih filmov.

Avtorji so učenci 7. in 8. razreda, ki v tem šolskem letu obiskujejo izbirni predmet Filmska vzgoja – Kaj je film, ki ga vodi Mirjam Kalin. V filmu so učenci na izviren način upodobili stisko, ki jo povzročajo novice in dejstva o ekoloških katastrofah. Učenci so delali po skupinah, večina jih je uporabila kolažno tehniko, skupina deklet pa je kot ustvarjalno sredstvo izbrala plastelin.

Pri nastajanju filmov sodelujejo številni ljudje različnih profilov in tudi naš filmček je plod sodelovanja z drugimi učitelji mentorji in učenci. Pri fotografiranju je sodeloval mentor Peter Valič. Glasbo je posnela skupina učencev OŠ Dobravlje, ki obiskuje Glasbeno šolo Vinka Vodopivca Ajdovščina pod mentorstvom učitelja glasbene umetnosti Franca Lebna. Posebej za to priložnost je priredbo glasbe napisal Miroslav Paškvan. Zahvala gre tudi Glasbeni šoli Vinka Vodopivca Ajdovščina in njihovi ravnateljici Bernardi Lozar Paškvan ter Urošu Nemaniču za podporo in pomoč pri snemanju glasbene podlage.

Žal je program festivala odpadel, sicer bi bili naši učenci povabljeni, da se ga udeležijo in si tam ogledajo še druge izbrane filme v tekmovalnem programu.

Filmček si lahko ogledate na povezavi Zemlja kliče

Več o festivalu na povezavi: https://www.pionirski-dom.si/festivali/zoom14

Seznam nagrad: https://www.pionirski-dom.si/festivali/zoom14/nagrade

Nekaj utrinkov s snemanja filma in glasbe.

Prispevek: Mirjam Kalin

 

 

Anketa glede pouka in učenja na daljavo za 6. – 9. razred

Pozdravljeni. Pripravili smo vam anketo glede učenja na daljavo, saj je ta oblika pouka v Sloveniji (ne le na naši šoli) prvič na tako zahtevnem preizkusu in prvič v takem obsegu. V treh tednih se vam zagotovo utrnila kakšna možnost izboljšave in spremembe. Menim, da je anketa sestavljena tako, da bo omogočila prav slednje: spremembe in izboljšave pouka na daljavo. Te pa so brez vaše udeležbe nemogoče. V anketo je povabljen tudi 5. razred, računamo pa predvsem na odziv učencev od 6 – 9. razreda. Ankete najdete v spletni učilnici slovenskega jezika. Razlog? – je ena najbolj obiskanih.

Anketa po izračunu traja 10 min. Menimo, da jo bo večina končala v manj kot 15 minutah.

Hvala.

Ekipa učiteljev OŠ Dobravlje

 foto p.v.: vijolice pod Ravnami

Stik z naravo: smo v fazi aktivacije najboljše možne učilnice. V fazi, ko lahko stopimo korak bliže koreninam, izvoru, bistvu. Raste nova vsebina, nov rod in upam boljši pogled na naravo, Vipavsko in soljudi.

Dopis za starše in učence 29. 3. 2020

Spoštovani starši, drage učenke in učenci.

Iz medijev (šole glede tega še nismo prejele uradnega obvestila) smo izvedeli, da šole do preklica ostajajo zaprte. Glede na širjenje koronavirusa in ukrepov za preprečevanje te nevarne bolezni, vse kaže, da bo pouk na daljavo trajal dalj časa, kot je bilo prvotno pričakovati ali slutiti.

Za nami sta dva tedna poučevanja na daljavo. Gre za način pouka, ki ga je bilo treba vzpostaviti tako rekoč čez noč in o katerem, ne vi spoštovani starši in učenci, ne mi učitelji, nismo imeli izkušenj, oziroma ne v tolikšnem obsegu. V tem času je bilo v naših spletnih učilnicah vzpostavljenih več primerov dobrih praks. V njih poleg navodil za pouk na daljavo za posamezne razrede in predmete najdete tudi številne predloge za prostočasne športne, naravoslovne, umetniške in druge ustvarjalne dejavnosti, ki bi sicer potekale v podaljšanem bivanju. Že dober teden je aktivna šolska spletna knjižnica. V kratkem načrtujemo tudi mapo za filmsko vzgojo. Vzpostavljeni so bili video prenosi, ki so bili v veselje učiteljem in učencem.

Dobro se zavedamo, kakšne spremembe je nov način dela vnesel v družine in s kakšnimi težavami se spopadate. Vemo, da mnogim staršem ni lahko, saj v enem dnevu pomagate učencem pri nalogah, skrbite za obroke hrane in druga gospodinjska opravila, ob tem pa opravljate še zahtevna dela na domu ali pa zaradi nepogrešljivosti vašega delovnega mesta dnevno hodite v službo, otroci pa ostajajo sami doma. Zavedamo se tudi, da zaradi navedenega in drugih okoliščin vsi ne morete spremljati učenja na daljavo v tolikšni meri, kot bi sami želeli. Morda ste številčna družina in nimate dovolj računalnikov/pametnih telefonov/tablic, da bi vsak otrok lahko spremljal delo na daljavo. Tu so še težave z obremenjenostjo omrežja, ko v določenem času načrtovanega ne morete narediti in ob tem izgubite veliko časa.

Na podlagi pridobljenih izkušenj v dveh tednih bomo v nadaljevanju poskušali izvesti nekaj izboljšav. Naša prizadevanja se bodo še bolj usmerila v vsebino in organizacijo pouka po načelu manj je več, dajanje povratnih informacij učencem ter nudenje pomoči in podpore tistim učencem, za katere ocenjujemo, da je to potrebno. V minulem tednu so z vami vzpostavili stik razredniki, tem se bodo v prihajajočem pridružili drugi določeni učitelji, ki bodo razrednikom pomagali pri komunikaciji z učenci in starši. Obenem se vsi na šoli zavedamo, da v takem času lahko prihaja tudi do osebnih stisk učencev in staršev. V takih primerih ne oklevajte in se obrnite na naši svetovalni delavki.

Zaradi očitnega daljšega obdobja zaprtja šol bomo v kratkem od Zavoda za šolstvo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejeli tudi priporočila, kako izvajati preverjanje in ocenjevanje znanja na daljavo. To pomeni, da boste učenci bili v naslednjih tednih ocenjeni na daljavo. O poteku takšnega načina preverjanja in ocenjevanja vas bomo še obveščali.

Morda vas starše bega tudi dejstvo, da šole različno pristopamo pri pouku na daljavo. To je sedaj še bolj očitno, ko lahko primerjate gradiva naše šole z drugimi šolami. Poudarjamo, da vsaka šola izhaja iz lastnih izkušenj, tehnične opremljenosti, izkušenj učencev in učiteljev z raznimi spletnimi orodji (teh je na trgu več), uporabe učbenikov in delovnih zvezkov ipd. Učitelji si v skladu z učnimi načrti vsebine različno časovno razporejajo med šolskimi leti (to je njihova avtonomija), zato prihaja do razlik tudi v učni snovi med našimi podružnicami. Poleg tega učitelji pouk načrtujejo tudi glede na učence in njihove individualne različnosti. Zaradi tega so razlike med šolami pričakovane in ne pomenijo, da so nekatere šole boljše ali slabše ali v kaki drugačni prednosti. V tem trenutku se učitelji in ravnatelji preko spletnih učilnic in raznih forumov povezujemo, izmenjujemo izkušnje in učimo drug od drugega.

Naši učitelji so k načrtovanju pouka na daljavo pristopili z veliko mero zavzetosti, čuta dolžnosti in skrbi, da prav vsakemu posameznemu učencu pomagajo, da ohranja »učno kondicijo«, se zaveda pomena učenja tudi v tem obdobju ter napreduje v skladu z možnostmi. Nekateri imate z njimi že vzpostavljen kontakt, druge vabimo, da se v primeru dilem obrnete nanje.

Kontakt učitelji, svetovalna služba, drugi strokovni delavci

E-mail naslovi so objavljeni na spletni strani pod zavihkom sodelovanje s starši.

Pozabljeni učbeniki in druga šolska gradiva

Šola je v tem času zaprta, strokovni delavci delajo od doma. Vsak dan smo na delovnem mestu v pisarnah administrativno osebje in vodstvo, ki se pri delu na domu izmenjujemo. Za učbenike in delovne zvezke, ki so jih učenci pozabili na matični šoli v Dobravljah, pišite na

o-dobravlje.ng@guest.arnes.si ali pokličite na 05 365 10 10 – dogovorili se boste, kdaj lahko pridete ponje.

Šolske tablice

V primeru, da potrebujete tablico, ker je v družini veliko šoloobveznih otrok, prav tako lahko pišete na o-dobravlje.ng@guest.arnes.si ali pa helena.ferjancic@os-dobravlje.si. Nekaj šolskih tablic je še na voljo za izposojo.

Dostop do interneta

Če nimate interneta pokličite mene osebno na 051 323 234 – morda se to še da urediti.

Spoštovani starši, dragi učenci. Naj se vam ob zaključku teh dveh tednov lepo zahvalim za vašo strpnost, razumevanje in izjemen trud, ki ga vlagate v tem tako nepričakovanem in izjemnem času.

Obenem vam želim, da vi in vaši bližnji ostanete zdravi ter čas, ki je po svoje drugačen tudi glede tega, da družine nikoli nismo bile toliko skupaj, preživite na preprost in prijeten način.

Lepo vas pozdravljam,

vaša ravnateljica Mirjam Kalin.

 

Mladinski pevski zbor

Pevci mladinskega zbora, med spletnimi učilnicami interesnih dejavnosti najdete tudi pevsko. Preverite, kaj ponuja. Dopolnjevala jo bom vsak teden, da ostanemo v pevski formi, utrjujemo znane melodije in uživamo v glasbi.

zborovodja Ana Čelik Čibej

 

Stran 5 od 62« Prva...34567...102030...Zadnja »